Vyhlásenie výzvy na predkladanie projektov pod schémou štátnej pomoci

Ako môžem podporu využiť

Dekarbonizácia priemyslu

Kedy o podporu požiadať

12/2023 - 03/2024

Kto môže o podporu žiadať

malé, stredné, veľké podniky - súkromný sektor

Výška podpory

Bude upresnené

Ciele výzvy

Vyhlásenie nediskriminačnej, transparentnej a otvorenej výzvy s aplikáciou súťažného ponukového konania, ktorá bude otvorená pre priemyselné podniky vo všetkých priemyselných odvetviach s cieľom zníženia emisií skleníkových plynov v priemyselnej výrobe o maximálnu možnú mieru vzhľadom na celkovú alokáciu pre investíciu.
Cieľom je podporiť projekty, ktoré ponúkajú čo najnižšiu mieru spoluúčasti RRF na financovaní zníženia jednej tony eqCO2 pri 5 % diskontnej sadzbe počas celej životnosti daného projektu a po zarátaní prípadného nárastu sekundárnych emisií

  • Vykonávateľ: Ministerstvo životného prostredia SR
  • Alokácia: 428,8 mil. EUR
  • Predpokladaný dátum vyhlásenia výzvy: Decemberr 2023
  • Predpokladaný dátum uzavretia výzvy: Marec 2024

Kto môže o dotácie žiadať?

  • malé, stredné, veľké podniky - súkromný sektor

Oblasť

Zelená ekonomika
Cieľom investícií a reforiem v tejto oblasti je dosiahnutie uhlíkovej neutrality v EÚ do roku 2050 a redukciu skleníkových plynov do roku 2030 znížením emisií o 55% v porovnaní s rokom 1990.

Komponent

Dekarbonizácia priemyslu
V rámci tohto komponentu budú realizované näjma investície v oblasti zavádzania inovácií a princípov obehového hospodárstva do priemyselných procesov a zvýšenia využívania najlepšie dostupných techník (tzv. BAT, „Best Available Technologies“). Ďalej bude podporená modernizácia energeticky a materiálovo náročných prevádzok či prechod na čistejšie spôsoby výroby energie a produktov.


Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIA?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.


Napíšte nám alebo volajte na číslo +421 951 585 580

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky