Vybudovanie špecializovaných centier pre poruchy autistického spektra (12I05-21-V15)

Ako môžem podporu využiť

Rekonštrukcia a výstavba špecializovaných centier

Kedy o podporu požiadať

Do vyčerpania prostriedkov (max. do 30. 4. 2023)

Kto môže o podporu žiadať

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti

Výška podpory

100% (max. 782 906 EUR)

Ciele výzvy

Cieľom je zvýšiť dostupnosť špecializovaných zariadení starostlivosti o poruchy autistického spektra (PAS) s cieľom zabezpečiť adekvátnu liečbu tohto ochorenia.

 • Vykonávateľ: Ministerstvo zdravotníctva SR
 • Alokácia: 2,3 mil. EUR
 • Dátum vyhlásenia výzvy: 10. 1. 2023
 • Dátum uzavretia výzvy: do vyčerpania prostriedkov, max. do 30. 4. 2023
 • Oprávnené obdobie: od 1. 2. 2020 do 30. 9. 2025

Oprávnená oblasť

Celkom tri špecializované centrá (v každej oblasti jedno):

 • Západné Slovensko (vrátane Bratislavy)
 • Stredné Slovensko
 • Východné Slovensko

Výška podpory

 • 100% oprávnených výdavkov
 • Max. 782 906 EUR

Kto môže o dotácie žiadať?

 • Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti s odborným zameraním: psychiatria, detská psychiatria, psychológia alebo liečebná pedagogika

Oprávnené aktivity

 • Výstavba nového špecializovaného centra pre PAS
 • Rekonštrukcia priestorov na vybudovanie nového špecializovaného centra pre PAS
 • Materiálno-technické vybavenie nového špecializovaného centra pre PAS
 • Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov

Príklady oprávnených výdavkov

 • Rekonštrukcia budov:
  • vonkajšie stavebné úpravy (realizácia opatrení na zlepšenie tepelno-technických vlastností budovy, rekonštrukcia a oprava komínov, okien, vstupov do budovy, ai.)
  • interiérové stavebné úpravy (zmena dispozičného riešenia priestorov, izieb, chodieb a iných priestorov budovy, rekonštrukcia stien, podlahy, zriadenie centrálnej klimatizačnej jednotky, ai.)
  • vybavenie (vybavenie pre výskum, vrátane vybavenia zariadení poskytujúcich zdravotnú, sociálnu a pedagogickú starostlivosť, interiérové a exteriérové vybavenie, telekomunikačná a výpočtová technika, kancelársky materiál, spotrebný materiál, nákup softvéru, ai.)
  • technické zariadenia budovy (výmena a opravy zvislých a ležatých rozvodov vody, kanalizácie, plynu, elektroinštalácie, kúrenia, chladenia, medicínskych médií, opravy a výmena zdrojov energií, ai.)
 • Vybudovanie špecializovaných centier:
  • stavba (nákup/prenájom budov, objektov, komplexná realizácia nových objektov, stavebný dozor, prípravná a projektová dokumentácia, ai.)
  • vybavenie (vybavenie pre výskum, vrátane vybavenia zariadení poskytujúcich zdravotnú, sociálnu a pedagogickú starostlivosť, interiérové a exteriérové vybavenie, náklady spojené s nákupom s terapeutickým materiálom, telekomunikačná a výpočtová technika, nákup softvéru, ai.)

Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIA?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.


Napíšte nám alebo volajte na číslo +421 951 585 580

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky