Vybudovanie psycho-sociálnych centier (12I03-21-V16)

Ako môžem podporu využiť

Výstavba / rekonštrukcia psycho-sociálnych centier

Kedy o podporu požiadať

Do vyčerpania prostriedkov, max. do 28. 2. 2023

Kto môže o podporu žiadať

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti

Výška podpory

100%, max. 652 408 EUR

Ciele výzvy

Žiadateľ, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť môže v rámci tejto výzvy zrealizovať výstavbu, obnovu alebo modernizáciu stavebného objektu s možnosťou opráv poškodených častí objektu resp. častí v havarijnom stave. Rekonštrukcia objektov sa musí vykonávať so zameraním na zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov.

 • Vykonávateľ: Ministerstvo zdravotníctva SR
 • Alokácia: 7,8 mil. EUR
 • Dátum vyhlásenia výzvy: 30. 11. 2022
 • Dátum uzavretia výzvy: do vyčerpania prostriedkov, max. do 31. 1. 2023
 • Oprávnené obdobie: od 1. 2. 2020 do 30. 9. 2025

Kto môže o dotácie žiadať?

 • Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti s odborným zameraním: psychiatria, detská psychiatria, klinická psychológia, liečebná pedagogika

Výška podpory

 • 100% oprávnených výdavkov
 • Max. 652 408 EUR
 • Uplatňuje sa schéma štátnej pomoci

Oprávnené výdavky

 • Výstavba nového psycho-sociálneho centra
 • Rekonštrukcia a modernizácia existujúcich priestorov na vybudovanie nového psycho-sociálneho centra
 • Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov
 • Materiálno-technické vybavenie nového psycho-sociálneho centra
 • Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia
 • Budovanie bezbariérových prístupov
 • Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov
 • Obstaranie dopravných prostriedkov

Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIA?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.


Napíšte nám alebo volajte na číslo +421 951 585 580

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky