Veľké projekty pre excelentých výskumníkov (09I03-03-V03)

Ako môžem podporu využiť

Podpora veľkých projektov základného a priemyselného výskumu

Kedy o podporu požiadať

Do 28. 9. 2023

Kto môže o podporu žiadať

Výskumné inštitúcie, vysoké školy, podniky

Výška podpory

Max. 100%, 1,5 mil. - 3 mil. EUR

Ciele výzvy

V rámci výzvy budú podporené špičkové výskumné tímy pod vedením excelentných výskumníkov zo Slovenska a zahraničia, ktoré budú svoj výskum realizovať na výskumných alebo inovačných inštitúciách na Slovensku.

 • Vykonávateľ: Úrad vlády SR
 • Alokácia: 53,8 mil. EUR
 • Dátum vyhlásenia výzvy: 29. 6. 2023
 • Dátum uzavreita výzvy: 28. 9. 2023

Kto môže o dotácie žiadať?

 • Slovenská akadémia vied a právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy
 • Verejné výskumné inštitúcie
 • Vysoké školy
 • Neziskové organizácie, občianske združenia a združenia právnických osôb uskutočňujúce výskum a vývoj
 • Podnikatelia, ktorí v rámci svojich podnikateľských činností uskutočňujú aj výskum a vývoj (mikro, malé a stredné podniky, tzv. MSP; veľké podniky).

Výška podpory

 • Min. 1,5 mil EUR
 • Max. 3 mil EUR
 • Základný výskum: max. 100% oprávnených výdavkov
 • Priemyselný výskum: 
  • malý podnik max. 70%
  • stredný podnik max. 60%
  • veľký podnik max. 50%
 • Uplatňuje sa schéma štátnej pomoci

Oprávnené výdavky

 • Mzdové náklady členov výskumného tímu, príp. technických pracovníkov
 • Obstaranie hmotného a nehmotného investičného majetku
 • Výdavky na stavebné práce a stavebné úpravy
 • Výdavky na poznatky a patenty zakúpené alebo licencované z vonkajších zdrojov
 • Výdavky na získanie, schválenie a ochranu patentov a iných nehmotných aktív
 • Spotrebný materiál, ostatné tovary a služby
 • Cestovné náhrady

Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIA?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.


Napíšte nám alebo volajte na číslo +421 951 585 580

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky