Veľké projekty pre excelentých výskumníkov

Ako môžem podporu využiť

Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií

Kedy o podporu požiadať

12/2022 do vyčerpania investície

Kto môže o podporu žiadať

Výskumné inštitúcie, vysoké školy, súkromný sektor

Výška podpory

Bude upresnené

Ciele výzvy

Výzva na veľké projekty s výrazným inovačným potenciálom , vrátane oprávnenosti kapitálových výdavkov. Cieľom je rozvoj prístrojového vybavenia excelentných tímov v strategicky definovaných oblastiach výskumu a vývoja na konkurencieschopnú úroveň pri riešení európskych projektov a na stabilizáciu ľudských zdrojov ako aj podpora projektov v súkromnom sektore. Novinkou oproti v súčasnosti poskytovaných schémam je možnosť vyššieho rozpočtu (doterajšie všeobecné výzvy APVV mali limit 250 000 eur na celú dobu riešenia projektov) a oprávnenosť kapitálových výdavkov. Predbežne sa navrhuje vyhlásenie výzvy koncom roka 2021 a opakovane v roku 2022.

  • Vykonávateľ: Úrad vlády SR
  • Alokácia: 42,62 mil. EUR
  • Predpokladaný dátum vyhlásenia výzvy: December 2022

Kto môže o dotácie žiadať?

  • Výskumné inštitúcie, vysoké školy, súkromný sektor

Oblasť

Veda, výskum, inovácie 
Cieľom investícií a reforiem v tejto oblasti je zvýšenie kvality realizovaných výskumných a vývojových aktivít a spolupráce verejného a súkromného sektora, ktoré prispejú näjma k rozvoju sektorov s vysokou pridanou hodnotou a k vyššej dlhodobej inovatívnosti a konkurencieschopnosti slovenských podnikov. Cieľom je tiež lákanie a udržanie talentov, čo vytvára predpoklady na rast ekonomiky a tvorbu pracovných miest.

Komponent

Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií
V rámci tohto komponentu budú realizované investície do podpory výskumu, vývoja a inovácií s cieľom posilniť konkurencieschopnosť Slovenska na zahraničných trhoch. 


Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIA?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.


Napíšte nám alebo volajte na číslo +421 951 585 580

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky