Učitelia pre 21. storočie - 3. výzva (07R01-20-V03)

Ako môžem podporu využiť

Zriadenie Regionálnych centier na podporu učiteľov

Kedy o podporu požiadať

Do 30. 11. 2023

Kto môže o podporu žiadať

Obce, školy, neziskové organizácie

Výška podpory

Závisí od počtu mentorov a režijných nákladov centra

Ciele výzvy

Predmetom podpory je zriadenie a prevádzkovanie Regionálneho centra podpory učiteľov v danom regióne. Regionálne centrá formou partnerskej spolupráce a v súčinnosti s vykonávateľom budú podporovať školy a pedagogických zamestnancov pri zavádzaní zmien vyplývajúcich z nového kurikula základného vzdelávania. Svoju činnosť budú vykonávať prostredníctvom mentoringu, poradenstva a konzultačných činností počas procesu prechodu na nové kurikulum.

 • Vykonávateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
 • Alokácia: 1,53 mil. EUR
 • Dátum vyhlásenia výzvy: 11. 9. 2023
 • Dátum vyhlásenia výzvy: 30. 11. 2023
 • Oprávnené obdobie: výdavky od 01. 07. 2024

Výška podpory

 • Závisí od počtu mentorov a režijných nákladov centra
 • Max. 1 910 EUR na jedno mentorské miesto na mesiac

Kto môže o dotácie žiadať?

 • Obce, alebo organizácie zriadené obcou
 • Školy alebo školské zariadenia, vysoké školy
 • Neziskové organizácie, občianske združenia, nadácie
 • Účelové zariadenia cirkvi zameraná na rozvoj a podporu služieb spojených s výchovou a vzdelávaním

Oprávnené aktivity

 • Monitorovanie potrieb
 • Rozširovanie partnerstva so školami a inými organizáciami podieľajúcimi sa na výchove a vzdelávaní v regióne
 • Umožnenie a podpora odborného rastu mentorov regionálneho centra (zabezpečí technické zázemie a účasť mentora na rozvojových aktivitách poskytovaných prostredníctvom vykonávateľa, jeho priamo riadených organizácií a ďalších odborných partnerov - školenia, supervízie, stáže v školách s dobrou aplikáciou nových metód, prípadne zahraničné stáže)
 • Zabezpečenie vhodných podmienok na optimálny pracovný výkon mentora
 • Kontrola kvality činností vykonávaných mentormi formou spätnej väzby za pomoci metodík vypracovaných podľa pokynov alebo v partnerskej spolupráci s vykonávateľom.

Oprávnené výdavky - príklady

 • Mzdové a odvodové náklady mentorov
 • Cestovné náhrady
 • Interiérové vybavenie, výpočtová technika, telekomunikačná technika, softvér
 • Knihy, časopisy, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky
 • Nájomné za prenájom
 • Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá, (pre učiteľov z regiónu, okrem úhrady nákladov spojených so vzdelávaním mentorov)

Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIA?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.


Napíšte nám alebo volajte na číslo +421 951 585 580

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky