Superodpočet na výskum a vývoj

Ako môžem podporu využiť

Odpočet výdavkov na výskum a vývoj

Kedy o podporu požiadať

Príjem žiadostí prebieha

Kto môže o podporu žiadať

Mikropodnik, malý, stredný podnik, veľký podnik

Výška podpory

Až 200 %

Ako môžem dotácie využiť?

Odpočítateľná položka umožňuje niektoré výdavky spojené s projektmi výskumu a vývoja odpočítať od základu dane z príjmov DVAKRÁT:

 • Prvýkrát štandardne ako daňovo uznateľný výdavok (náklad);
 • Druhýkrát potom práve formou odpočítateľné položky od základu dane.


Kto môže o dotácie žiadať?

Dodatočný odpočet na výskum a vývoj môžu využiť fyzické i právnické osoby bez ohľadu na to, či sú účtovnou jednotkou, alebo vedú daňovú evidenci.

Podnikateľské subjekty bez ohľadu na veľkosť, ktorých oblasťou pôsobenia je napríklad:

 • Automobilový priemysel;
 • Strojárstvo;
 • Elektrotechnika;
 • IT technológie (vývoj HW a SW atď.);
 • Stavebníctvo;
 • Chemický priemysel a farmácia;
 • Energetika;
 • Potravinársky priemysel;
 • Plastikársky a gumárenský priemysel;
 • Projektovanie + inžiniering, letecký a kozmický priemysel;
 • Textilný priemysel.

Aké výdavky sa môžu odpočítať?

 • Osobné náklady zamestnancov pracujúcich na projekte VaV vrátane súvisiacich odvodov materiálové náklady
 • Odpisy hmotného hnuteľného majetku a nehmotného majetku
 • Nákup služieb od verejných vysokých škôl a výskumných organizácií (zoznam tu)
 • Ďalšie prevádzkové náklady (energie atď.)

S čím vám pomôžeme?

 • Identifikujeme vhodné projekty VaV.
 • Vykonáme technické a ekonomické posúdenie VaV projektu.
 • Identifikujeme uplatniteľné náklady VaV pre aplikáciu v rámci odpočítateľné položky.
 • Pripravíme potrebnú dokumentáciu pre uplatnenie odpočítateľné položky.
 • Poskytneme podporu pre prípad obhajoby uplatniteľnosti projektu VaV.
 • Poskytneme podporu pri komunikácii s príslušným finančným úradom v prípade vyžiadanie tzv. Záväzného posúdenie výdavkov vynaložených na VaV zahrňovaných do odpočtu.
 • ZADARMO zanalyzujeme aplikovateľnosť odpočítateľné položky na VaV vo vašom prípade.

Na čo si dať pozor?

Základným kritériom pre odlíšenie výskumu a vývoja od ostatných (príbuzných) činnosťou je prítomnosť:

 • Ocenitelného prvku novosti (v rámci podniku, nie trhu).
 • Objasnenie výskumné alebo technické neistoty.

Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme. Ozvite sa nám.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIE?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.


Napíšte nám alebo volajte na číslo +421 951 585 580

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky