Strategický rozvoj infraštruktúry vysokých škôl (08I01-20-V03)

Ako môžem podporu využiť

Spájania VŠ / Zlepšenie infraštruktúry VŠ (rekonštrukcia, modernizácia)

Kedy o podporu požiadať

Do 14. 4. 2023

Kto môže o podporu žiadať

Verejné VŠ, štátne VŠ

Výška podpory

100% (max. 8 alebo 64 mil. EUR) - podľa typu projektu

Ciele výzvy

Výzva na predkladanie projektových zámerov. Podpora strategického rozvoja vysokých škôl a zvyšovanie konkurencieschopnosti vysokých škôl prostredníctvom spájania vysokých škôl do väčších celkov, komplexnej rekonštrukcie, modernizácie a budovania integrovanej výskumnej, vzdelávacej a ubytovacej infraštruktúry.

 • Vykonávateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
 • Alokácia: 72 mil. EUR
 • Dátum vyhlásenia výzvy: 15. 3. 2023
 • Dátum uzavretia výzvy: 14. 4. 2023
 • Obdobie oprávnenosti výdavkov: 1. 2. 2020 - 31. 3. 2026

Kto môže o dotácie žiadať?

 • Verejné vysoké školy
 • Štátne vysoké školy

Výška podpory

 • Max. 100 % oprávnených výdavkov
 • Max. 8 mil. EUR - aktivity na podporu integrácie vysokých škôl formou konzorcia
 • Max. 64 mil. EUR - aktivity na podporu integrovanej infraštruktúry

Oprávnené aktivity

Výzva pozostáva z dvoch hlavných aktivít, ktoré obsahujú ďalšie podaktivity. 

1. Integrácie vysokých škôl formou konzorcia

2. Aktivity na podporu integrovanej infraštruktúry 

Príklady oprávnených výdavkov

 • Kapitálové výdavky
 • Stavebné práce, stavebné úpravy
 • Ostatné výdavky spojené s realizáciou stavby/obnovy (súvisiace stavebné úpravy vyvolané zatepľovacími prácami ako sú demontáž a opätovná montáž zábradlí, bleskozvodu, zateplenie balkónov, lodžie, prístrešku, obnova vstupu do budovy a pod.)
 • Realizácia tepelnoizolačného systému novo zhotovovaných stavebných konštrukcií a novo zhotovovaných otvorových konštrukcií (pri prístavbe, nadstavbe a pod.)
 • Spracovanie prípravnej a projektovej stavebnej dokumentácie a energetického hodnotenia (vrátane odborných posudkov)
 • Mzdové výdavky priamo súvisiace s riadením projektu
 • Kúpa pozemkov, kúpa nehnuteľností
 • Výdavky spojené s obstaraním vybudovania, rekonštrukcie alebo modernizácie vonkajších priestorov, záhrad, ihrísk a ostatných otvorených alebo uzavretých areálov vysokých škôl
 • Výdavky spojené s obstaraním vnútorného a vonkajšieho vybavenia, materiálno-technického vybavenia
 • Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadenia

Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIA?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.


Napíšte nám alebo volajte na číslo +421 951 585 580

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky