Štipendium pre vedúcich výskumných pracovníkov (R4)

Ako môžem podporu využiť

Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií

Kedy o podporu požiadať

Bude upresnené

Kto môže o podporu žiadať

Výskumné inštitúcie, vysoké školy, súkromný sektor

Výška podpory

Bude upresnené

Ciele výzvy

Cieľom je vytvorenie medzinárodne kompetitívneho a internacionalizáciu stimulujúceho prostredia pre najlepších vedcov, a to aj z platového hľadiska ako aj z hľadiska dostupnosti atraktívnych výskumných schém.
Cieľom je aj naštartovať slovenský výskumný ekosystém, aby bol lepšie pripravený na výraznejšie zapojenie do európskeho výskumného priestoru, čo pomôže do budúcnosti znížiť závislosť slovenského výskumného a inovačného ekosystému na eurofondoch a zdrojoch rozpočtu.

Štipendium pre vedúcich výskumných pracovníkov (R4). Päťročné štipendium vo výške odvodené od schémy SASPRO2. Štipendium sa poskytne pre 25 uchádzačov vo výzve v roku 2022.

  • Vykonávateľ: Úrad vlády SR
  • Alokácia: 12,67 mil. EUR
  • Predpokladaný dátum vyhlásenia výzvy: December 2022

Kto môže o dotácie žiadať?

  • Výskumné inštitúcie, vysoké školy, súkromný sektor

Oblasť

Veda, výskum, inovácie 
Cieľom investícií a reforiem v tejto oblasti je zvýšenie kvality realizovaných výskumných a vývojových aktivít a spolupráce verejného a súkromného sektora, ktoré prispejú näjma k rozvoju sektorov s vysokou pridanou hodnotou a k vyššej dlhodobej inovatívnosti a konkurencieschopnosti slovenských podnikov. Cieľom je tiež lákanie a udržanie talentov, čo vytvára predpoklady na rast ekonomiky a tvorbu pracovných miest.

Komponent

Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií
V rámci tohto komponentu budú realizované investície do podpory výskumu, vývoja a inovácií s cieľom posilniť konkurencieschopnosť Slovenska na zahraničných trhoch. 


Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIA?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.


Napíšte nám alebo volajte na číslo +421 951 585 580

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky