Štipendijná schéma na podporu talentovaných študentov VŠ

Ako môžem podporu využiť

Lákanie a udržanie talentov

Kedy o podporu požiadať

03/2022 - 12/2024

Kto môže o podporu žiadať

Vysoké školy, Študenti denného štúdia na VŠ v SR

Výška podpory

Bude upresnené

Ciele výzvy

Cieľom schémy je finančná podpora talentov
Najmenej 4500 študentov získa motivačné štipendium pre talentovaných študentov.
Z toho:

  •  Najmenej 2 700 spomedzi najtalentovanejších študentov zo Slovenska 
  • Najmenej 540 študentov spomedzi najväčších talentov z cudziny 
  • Najmenej 1 080 nadpriemerných študentov zo sociálne znevýhodneného prostredia


Celý názov výzvy
Štipendijná schéma na podporu talentovaných študentov VŠ. Jedná sa o vytvorenie schémy a vyplácanie štipendií pre študentov uceleného bakalárskeho denného štúdia na VŠ v SR, a to v 3. kategóriách "najväčšie talenty spomedzi slovenských maturantov" (1000 štipendistov ročne), "nadpriemerní študenti, ktorí sú zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo patria do špecifických znevýhodnených skupín" (400 štipendistov ročne) a "najväčšie talenty z cudziny" (200 štipendistov ročne).

  • Vykonávateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
  • Alokácia: 77,4 mil. EUR
  • Predpokladaný dátum vyhlásenia výzvy: Marec 2022
  • Predpokladaný dátum vyhlásenia výzvy: Devember 2024

Kto môže o dotácie žiadať?

  • Verejné vysoké školy
  • Štátne vysoké školy

Oblasť

Veda, výskum, inovácie 
Cieľom investícií a reforiem v tejto oblasti je zvýšenie kvality realizovaných výskumných a vývojových aktivít a spolupráce verejného a súkromného sektora, ktoré prispejú näjma k rozvoju sektorov s vysokou pridanou hodnotou a k vyššej dlhodobej inovatívnosti a konkurencieschopnosti slovenských podnikov. Cieľom je tiež lákanie a udržanie talentov, čo vytvára predpoklady na rast ekonomiky a tvorbu pracovných miest.

Komponent

Lákanie a udržanie talentov
V rámci tohto komponentu budú realizované investície, ktoré majú za cieľ prilákať ľudský kapitál nevyhnutný na ekonomický rast Slovenska. Ide o reformy a investície vedúce k príchodu vysoko kvalifikovaných expertov zo zahraničia na Slovensko, vrátane navrátilcov zo Slovenska, študentov či podnikateľov.


Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIA?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.


Napíšte nám alebo volajte na číslo +421 951 585 580

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky