Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine (09I03-03-V01)

Ako môžem podporu využiť

Veda, výskum, inovácie

Kedy o podporu požiadať

19. 5. 2022 - 31. 12. 2022

Kto môže o podporu žiadať

Výskumné organizácie, Vysoké školy, ai.

Výška podpory

Pevne stanovená čiastka

Ciele výzvy

Cieľom výzvy je podporiť výskumných pracovníkov (vrátane vysokoškolských učiteľov okrem lektora), ktorých kariéra je ohrozená v súvislosti s konfliktom na Ukrajine, pri ich relokácii na Slovensko. Ide najmä o vedcov pôsobiacich na Ukrajine, ale oprávnení sú aj uchádzači z Ruska, Bieloruska a Moldavska, ak sú ohrození konfliktom.

 • Vykonávateľ: Úrad vlády Slovenskej republiky
 • Alokácia: 15 mil. EUR
 • Dátum vyhlásenia výzvy: 19. 5. 2022
 • Dátum uzavretia výzvy: do vyčerpania alokovanej čiastky, najneskôr do 31. 12. 2022 
 • Obdobie oprávnených výdavkov: od 1. 3. 2022

Oprávnené aktivity

 • Príspevok na štipendium / mzdové náklady na výskumníka
 • Príspevok na výskum
 • Príspevok na nepriame náklady

Požiadavky na výskumníka

 • Cieľovou skupinou sú výskumníci v rôznych fázach kariéry – študenti doktorandského štúdia, postdoktorandi, samostatní výskumní pracovníci a vedúci výskumní pracovníci.
 • Na obsadenie jednotlivých pozícií boli zadefinované minimálne požiadavky, ktoré musí výskumník splniť.

Kto môže o dotácie žiadať?

 • verejné výskumné inštitúcie
 • verejné vysoké školy, štátne vysoké školy
 • súkromné vysoké školy, právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy
 • občianske združenia, neziskové organizácie a združenia právnických osôb uskutočňujúce výskum a vývoj

Výška príspevku 

Výška príspevku/mesiac

Vedúci výskumný pracovník

Samostatný výskumný pracovník

Postdoktorand 

PhD študent

Mzdové náklady/štipendium

3 670 EUR

2 790 EUR

2 150 EUR 

807,50 / 940,50 EUR

Príspevok na výskum

800 / 400 EUR

800 / 400 EUR

800 / 400 EUR

400 / 200 EUR

Príspevok na nepriame náklady

350 EUR

350 EUR

350 EUR

150 EUR

Doplňujúce informácie

 1. Žiadateľom je prijímajúca inštitúcia, ktorá podáva žiadosť za výskumníka – uchádzača.
 2. Inštitúcia môže podať ľubovoľný počet žiadostí.
 3. Žiadateľ môže prijať výskumníka – uchádzača na plný alebo čiastočný úväzok.
 4. Podporený výskumník má zabezpečenú podporu podľa potreby, najdlhšie však na 36 mesiacov, resp. 48 mesiacov v prípade študenta doktorandského štúdia. 
 5. Žiadateľ môže prijať výskumníka na plný alebo čiastočný úväzok, najneskôr však do 31. 3. 2023.

Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIA?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.


Napíšte nám alebo volajte na číslo +421 951 585 580

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky