Štipendiá pre excelentných PhD. študentov (R1) (09I03-03-V02)

Ako môžem podporu využiť

Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií

Kedy o podporu požiadať

Do 12. 6. 2023

Kto môže o podporu žiadať

Výskumné inštitúcie, vysoké školy

Výška podpory

Max. 1773 EUR/mesiac po dobu 34 mesiacov

Ciele výzvy

Podpora z výzvy umožní realizovať výskumné aktivity študentov denného doktorandského štúdia od 1.9.2023, maximálne po dobu 34 mesiacov.

 • Vykonávateľ: Úrad vlády SR
 • Alokácia: 11 mil. EUR
 • Dátum vyhlásenia výzvy: 10. 5. 2023
 • Dátum uzavretia výzvy: 12. 6. 2023

Kto môže o dotácie žiadať?

 • Organizácie typu A:
  • verejné vysoké školy
  • verejné výskumné inštitúcie založené Slovenskou akadémiou vied
 • Organizácie typu B:
  • štátne vysoké školy
  • súkromné vysoké školy

Výška podpory

 • Štipendium max. 1194 EUR/mesiac

 • Náklady na výskum:

  • 400 EUR/mesiac pre laboratórny výskum

  • 200 EUR/mesiac pre nelaboratórny výskum

 • Nepriame náklady pre inštitúciu max. 179 EUR/mesiac

Oprávnené obdobie

 • Najskôr od 1. 9. 2023 (t. j. odo dňa nástupu výskumníka – uchádzača o PhD. štúdium na doktorandské štúdium) do 30. 6. 2026
 • Maximálna dĺžka je stanovená na 34 mesiacov

Oprávnené výdavky

 • Príspevok na štipendium doktoranda
 • Príspevok na realizáciu výskumu
 • Cestovné a nepriame náklady

Doplňujúce informácie k oprávnenosti žiadateľa:

 • Oprávneným žiadateľom sú len tie Organizácie typu A, ktoré dosiahli aspoň 4% podiel výsledkov svetovej kvality, respektíve 16 % spolu za svetovú a významnú medzinárodnú kvalitu na základe výsledkov. periodického hodnotenia výskumnej, vývojovej a ďalšej tvorivej činnosti (VER).
 • Oprávneným žiadateľom sú len tie Organizácie typu B, ktoré preukážu minimálne dve účasti v projektoch rámcového programu Horizont 2020 a/alebo Horizont Európa.

Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIA?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.


Napíšte nám alebo volajte na číslo +421 951 585 580

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky