Rozšírenie a obnova siete mobilných hospicov - materiálno-technická podpora 20 nových a 6 existujúcich mobilných hospicov

Ako môžem podporu využiť

Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť

Kedy o podporu požiadať

Bude upresnené

Kto môže o podporu žiadať

Fyzické, al. právnické osoby s povolením na prevádzku mobilného hospicu

Výška podpory

Bude upresnené

Ciele výzvy

Zriaďovaním mobilných hospicov pri kamenných hospicoch a paliatívnych oddeleniach sa posilní kontinuita a kvalita starostlivosti. Zároveň sa vyrovnajú regionálne rozdiely v dostupnosti služieb a zvýši sa podiel pacientov s chronickým nevyliečiteľným ochorením, ktorí zomrú v domácom prostredí.

  • Vykonávateľ: Ministerstvo zdravotníctva SR
  • Alokácia: 2,4 mil. EUR
  • Predpokladaný dátum vyhlásenia výzvy: Apríl 2022

Kto môže o dotácie žiadať?

  • Fyzické, al. právnické osoby s povolením na prevádzku mobilného hospicu podľa zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti

Oblasť

Lepšie zdravie 
Cieľom investícií a reforiem v tejto oblasti je skvalitnenie zdravotnej starostlivosti a jej dostupnosti pre všetkých obyvateľov Slovenska. Budú odstránené nedostatky, ktoré sa prejavili s pandémiou COVID-19, okrem iného aj nevyhovujúca infraštruktúra ústavnej zdravotnej starostlivosti a nedostatočná kapacitu verejných sektorov promptne a efektívne reagovať na náhle a neočakávané šoky.

Komponent

Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť
V rámci tejto komponenty sa predpokladajú investície vedúce k pripraveniu Slovenska na rýchle starnutie obyvateľstva zabezpečením kvalitnej, dostupnej a komplexnej podpory ľudí s potrebou dlhodobej a paliatívnej starostlivosti.


Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIA?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.


Napíšte nám alebo volajte na číslo +421 951 585 580

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky