Rozšírenie a obnova siete mobilných hospicov (13I03-21-V01)

Ako môžem podporu využiť

Materiálno-technické vybavenie mobilných hospicov

Kedy o podporu požiadať

do 30. 11. 2022

Kto môže o podporu žiadať

Mobilné hospice - existujúce aj novovzniknuté

Výška podpory

100% - max. 87 400 EUR

Ciele výzvy

Zabezpečenie materiálno-technického vybavenia nových a existujúcich mobilných hospicov.

 • Vykonávateľ: Ministerstvo zdravotníctva SR
 • Alokácia: 2,4 mil. EUR
 • Vyhlásenie výzvy: 6. 7. 2022
 • Uzavretie výzvy: do vyčerpania alokovanej čiastky, najneskôr do 30. 9. 2022
 • Oprávnené obdobie: od 1. 2. 2020 do 31. 12. 2024

Výška podpory

 • až 87 400 EUR (100% z oprávnených výdavkov)
 • uplatňuje sa schéma pomoci de minimis

Kto môže o dotácie žiadať?

 • Novovzniknutý mobilný hospic zriadený po 1. 2. 2022
 • Existujúci mobilný hospic

Oprávnené aktivity

 • Materiálno-technické vybavenie nového mobilného hospicu.
 • Materiálno-technické dovybavenie existujúceho mobilného hospicu

Oprávnené výdavky

Oprávnené výdavky budú zamerané na nákup kapitálových výdavkov a bežných výdavkov:

 • Bežné výdavky: pulzný oxymeter, odsávačka, kyslíkový koncentrátor, ultrazvukový prenosný prístroj, injekčná pumpa, bomba s rajským plynom, zdravotnícka taška lekára, zdravotná taška sestry, notebook, mobilný telefón, multifunkčná tlačiareň, auto, GPS navigácia
 • Kapitálové výdavky: výdavky na obstaranie a zhodnotenie hmotného a nehmotného majetku. Za kapitálové výdavky môžu byť považované aj bežné výdavky v hodnote do 1 700 eur, ktoré majú dobu využiteľnosti dlhšiu ako jeden rok.

Doplňujúce informácie

 • Žiadateľ je povinný poskytovať zdravotnú starostlivosť v súlade so znením zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti a službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
 • Žiadatel musí disponovať povolením na prevádzku mobilného hospicu (novovzniknutý mobilný hospic môže doložit neskôr).
 • Realizácia aktivít žiadostí musí byť ukončená do 1 roka od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu, najneskôr však 30. septembra 2024.

Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIA?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.


Napíšte nám alebo volajte na číslo +421 951 585 580

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky