Rozšírenie a obnova kapacít oddelení paliatívnej starostlivosti (13I03-21-V18)

Ako môžem podporu využiť

Vytvorenie paliatívnych oddelení a paliatívnych lôžok

Kedy o podporu požiadať

Do 31. 7. 2023

Kto môže o podporu žiadať

Poskytovatelia ústavnej zdravotnej starostlivosti

Výška podpory

100%, max. 51 000 EUR / 1 lôžko

Ciele výzvy

Vytvorenie paliatívnych oddelení a paliatívnych lôžok v nemocniciach prostredníctvom rekonštrukcie existujúcich lôžok, ktoré sa uvoľnia po reorganizácii siete nemocníc.

 • Vykonávateľ: Ministerstvo zdravotníctva SR
 • Alokácia: 5 mil. EUR
 • Dátum vyhlásenia výzvy: 29. 5. 2023
 • Dátum uzavretia výzvy: do vyčerpania prostriedkov, max. do 31. 7. 2023
 • Oprávnené obdobie: od 1. 2. 2020 do 31. 6. 2025

Kto môže o dotácie žiadať?

 • Oprávnenými žiadateľmi sú poskytovatelia ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorí sú zaradení v aktuálne platnom zozname kategorizovaných nemocníc zverejneného na stránke Ministerstva zdravotníctva SR

Výška podpory

 • Uplatňuje sa schéma štátnej pomoci
 • 100% oprávnených výdavkov
 • Max. 51 000 EUR / 1 lôžko

Oprávnené aktivity

 • Povinná aktivita
  • Stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov
 • Voliteľná aktivita
  • Zabezpečenie materiálno-technického vybavenia
  • Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia, budovanie a modernizácia IKT infraštruktúry vrátane vybavenia vysokorýchlostným internetovým pripojením a nákupu softvérového vybavenia
  • Budovanie bezbariérových prístupov

Príklady oprávnených výdavkov

 • Interiérové stavebné úpravy - zmena dispozičného riešenia priestorov, dobudovanie bezbariérových riešení pre pohyb v interiéri, inštalácia výťahu alebo schodolezov, rekonštrukcia stien, podlahy, vnútorných žalúzií, ai.
 • Vonkajšie stavebné úpravy - rekonštrukcia stavieb so zameraním na zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov, rekonštrukcia a oprava komínov, okien a okenných systémov (vrátane žalúzií) vonkajších nosných stien, vstupu/vstupov do budovy, bezbariérové riešenia

 • Lôžka/izby - rekonštrukcia, dobudovanie a vybavenie kúpeľňových miestností a toaliet, kúpacie lôžka / sprcha pre ležiacich pacientov, sprchovacie toaletné kreslo, toaleta pre imobilných, vaňový zdvihák, pre detského pacienta – zdravotný kočík

 • Technické zariadenia budovy - obnova a rekonštrukcia technického zariadenia budovy, rozvodov vody, kanalizácie, plynu, elektroinštalácie, kotolňa a vykurovacie zariadenia, skladové priestory, jedáleň s výdajňou, vyšetrovňa/ambulancia, administratívne miestnosti, priestor pre IT technológia a serverovňa, ai.

Doplnenie

1. Program paliatívnej zdravotnej starostlivosti pre deti - vytvorenie minimálne 8 paliatívnych lôžok v maximálne 2-posteľových izbách so samostatným sociálnym zariadením s možnosťou hospitalizácie jedného rodiča spolu s dieťaťom a zároveň vytvorí minimálne 2 paliatívne lôžka pre pacientov v akútnom stave v 1-posteľových izbách so samostatným sociálnym zariadením s možnosťou hospitalizácie oboch rodičov spolu s dieťaťom

2. Program paliatívnej zdravotnej starostlivosti pre dospelých – žiadateľ vytvorí paliatívne lôžka v maximálne 2-posteľových izbách so samostatným sociálnym zariadením, pričom dve susediace izby môžu mať spoločný priestor na využívanie sociálneho zariadenia avšak v susediacich izbách zdieľajúcich tento spoločný priestor môže byť len rovnaké pohlavie


Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIA?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.


Napíšte nám alebo volajte na číslo +421 951 585 580

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky