Rozšírenie a obnova kamenných hospicov (13I03-21-V07)

Ako môžem podporu využiť

Výstavba alebo rekonštrukcia kamenných hospicov

Kedy o podporu požiadať

Max. do 15. 3. 2023

Kto môže o podporu žiadať

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti

Výška podpory

100% (výstavba max. 85 353 EUR / 1 lôžko, rekonštrukcia max. 57 286 EUR / 1 lôžko)

Ciele výzvy

Investície do obnovy siete kamenných hospicov prispejú k zvýšeniu kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, tiež môžu prispieť k rozšíreniu kapacít paliatívnej zdravotnej starostlivosti. Projekty musia spĺňať podmienky úspory energií pri výstavbe a obnove budov.

 • Vykonávateľ: Ministerstvo zdravotníctva SR
 • Alokácia: 12,5 mil. EUR
 • Dátum vyhlásenia výzvy: 28. 11. 2022
 • Dátum ukončenia výzvy: do vyčerpania prostriedkov, max. do 15. 3. 2023
  • 1. kolo: 28. 11. 2022 - 14. 1. 2023
  • 2. kolo: 15. 1. 2023 - 28. 2. 2023
 • Oprávnené obdobie: od 1. 2. 2020 do 30. 9. 2025

Kto môže o dotácie žiadať?

 • Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti

Výška podpory

 • 100% oprávnených výdavkov
 • Nové hospici max. 85 353 EUR / 1 lôžko
 • Pri rekonštrukcii max. 57 286 EUR / 1 lôžko
 • Uplatňuje sa schéma štátnej pomoci

Oprávnené aktivity

 • Hlavné aktivity projektu - všetky aktivity súvisiace so stavebnými úpravami/prácami
  • Rozšírenie siete kamenných hospicov
  • Obnova siete kamenných hospicov
 • Vedľajšie aktivity projektu - činnosti súvisiace s vypracovaním projektovej dokumentácie prípadne inej dokumentácie k stavbe a dokladov k povoleniu realizácie stavby

Podmienky hlavných aktivít projektu:

 • Rozšírenie o 20 až 26 lôžok
 • Obnova min. 10 lôžok

Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIA?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.


Napíšte nám alebo volajte na číslo +421 951 585 580

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky