Rozšírenie a obnova domácej ošetrovateľskej starostlivosti - opätovné vybavenie 80 existujúcich ADOS

Ako môžem podporu využiť

Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť

Kedy o podporu požiadať

07/2022 do vyčerpania investície

Kto môže o podporu žiadať

Subjekty s povolením na prevádzku agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti

Výška podpory

Bude upresnené

Ciele výzvy

V prípade krehkých pacientov, či osôb po ťažkých úrazoch je východiskovou pre stabilizáciu ich stavu predovšetkým intenzívna ošetrovateľská a sociálna starostlivosť. Potrebné je zabezpečenie preklenutia kritického obdobia po prepustení pacienta z nemocnice, kedy je potrebné posúdenie a intervencie pre stabilizáciu stavu a komplexný manažment pokračujúcej dlhodobej starostlivosti. Investície prispejú k rozšíreniu a obnove siete domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Navýšenie počtu poskytovateľov siete je krokom k naplneniu optimálnej siete, ktorá bude určená v ďalších krokoch. Investície do obnovy vybavenia existujúcich poskytovateľov zvýšia kvalitu poskytovanej starostlivosti.

  • Vykonávateľ: Ministerstvo zdravotníctva SR
  • Alokácia: 3,2 mil. EUR
  • Predpokladaný dátum vyhlásenia výzvy: Máj 2022

Kto môže o dotácie žiadať?

  • Fyzické, al. právnické osoby s povolením na prevádzku agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti podľa zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti

Oblasť

Lepšie zdravie 
Cieľom investícií a reforiem v tejto oblasti je skvalitnenie zdravotnej starostlivosti a jej dostupnosti pre všetkých obyvateľov Slovenska. Budú odstránené nedostatky, ktoré sa prejavili s pandémiou COVID-19, okrem iného aj nevyhovujúca infraštruktúra ústavnej zdravotnej starostlivosti a nedostatočná kapacitu verejných sektorov promptne a efektívne reagovať na náhle a neočakávané šoky.

Komponent

Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť
V rámci tejto komponenty sa predpokladajú investície vedúce k pripraveniu Slovenska na rýchle starnutie obyvateľstva zabezpečením kvalitnej, dostupnej a komplexnej podpory ľudí s potrebou dlhodobej a paliatívnej starostlivosti.


Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIA?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.


Napíšte nám alebo volajte na číslo +421 951 585 580

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky