Riešenie projektov výskumu a vývoja (VV2022)

Ako môžem podporu využiť

Projekty výskumu a vývoja

Kedy o podporu požiadať

do 28. 11. 2022

Kto môže o podporu žiadať

Právnické aj fyzické osoby spôsobilé vykonávať výskum a vývoj

Výška podpory

max. 250 000 EUR

Cieľ

Základnou snahou agentúry je zvýšiť kvalitu výskumu a vývoja prostredníctvom súťaže všetkých žiadateľov v konkurenčnom prostredí s ohľadom na plnenie vládou schválenej stratégie pre oblasť výskumu a vývoja „Poznatkami k prosperite - Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky“.

 • Vykonávateľ: Agentúra na podporu výskumu a vývoja
 • Alokovaná čiastka:  33 mil. EUR
 • Dátum vyhlásenie výzvy: 26. 9. 2022
 • Dátum uzavretia výzvy: 28. 11. 2022

Výška podpory

 • Pre nepodnikateľské subjekty max. 100% oprávnených výdavkov
 • Pre podnikateľské subjekty sa uplatňuje schéma štátnej pomoci
 • Max. 250 000 EUR na projekt

Kto môže o dotácie žiadať?

 • slovenská právnická osoba alebo slovenská fyzická osoba – podnikateľ, ktorá má platné osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj

Oprávnené aktivity

 • Výzva nemá obmedzenia týkajúce sa vecného zamerania projektov výskumu a vývoja (ich zameranie, ciele a vecnú náplň výskumu a vývoja určuje žiadateľ).
 • Charakter výskumu riešenia projektu definuje žiadateľ jednoznačne v žiadosti (návrh projektu nemôže mať zmiešaný charakter):
  • Základný výskum
  • Aplikovaný výskum
  • Vývoj

Oprávnené výdavky

 • Nepriame náklady spojené s riešením projektu hradené z finančných prostriedkov agentúry nesmú prekročiť 20 % z celkových nákladov v jednotlivých rozpočtových rokoch.
 • Agentúra neposkytuje kapitálové prostriedky na obstaranie hmotného a nehmotného majetku.

Doba riešenia projektov

 • Predpokladaný začiatok je 1. 7. 2023.
 • Doba riešenia projektov nemôže byť dlhšia ako 48 mesiacov.

Zodpovedný riešiteľ

 • je osoba zodpovedná za riešenie projektu a za efektívne použitie finančných prostriedkov poskytnutých na jeho riešenie,
 • musí byť registrovaný v jednej z uvedených databáz (WoS – Web of Science, Scopus alebo ORCID).

Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme. Ozvite sa nám.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIE?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky