Rekonštrukcia a modernizácia základných škôl (PSK-MIRRI-003-2023-DV-EFRR)

Ako môžem podporu využiť

Modernizácia a rekonštrukcia objektov základných škôl

Kedy o podporu požiadať

Do vyčerpania prostriedkov

Kto môže o podporu žiadať

Zriaďovatelia základných škôl

Výška podpory

Max. 92 - 100% podľa typu žiadateľa

Cieľ výzvy

Výzva je určená na zlepšenie k prístupu vzdelávania na základných školách. Definované akcie napomáhajú 
podporovať rovný prístup ku kvalitnému, nesegregovanému a inkluzívnemu vzdelávaniu. Výzva je určená pre žiadateľov, ktorí realizáciou projektu riešia rekonštrukciu a modernizáciu objektov základných škôl. 

 • Vykonávateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
 • Alokácia: 50 mil. EUR
 • Dátum vyhlásenia výzvy: 14. 7. 2023
 • Dátum uzavretia výzvy: do vyčerpania prostriedkov
  • 1. kolo do 16. 10. 2023
  • 2. kolo do 16. 1. 2023
  • ďalšie kolá uzatvárané spravidla v trojmesačnom intervale 

Kto môže o dotácie žiadať?

 • Základné školy a zriaďovatelia základných škôl

Výška podpory

 • Max. 92 - 100% oprávnených výdavkov (podľa typu žiadateľa)

Oprávnené územie

 • Všetky kraje okrem Bratislavského kraja

Oprávnené aktivity

 • Podpora desegregácie výchovy a vzdelávania
 • Debarierizácia škôl a školských zariadení
 • Materiálne vybavenie a technické zabezpečenie škôl a školských zariadení
 • Budovanie/modernizácia učební vrátane vonkajších
 • Výstavba a rekonštrukcia školských športovísk - nie je možné realizovať ako samostatný/jediný typ akcií

Príklady oprávnených výdavkov

 • Softvér, licencie, stavby, nákup interiérového a exteriérového vybavenia, nákup telekomunikačnej a výpočtovej techniky, knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné, kompenzačné pomôcky, normy, mapy, atď.

Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIA?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.


Napíšte nám alebo volajte na číslo +421 951 585 580

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky