Propagácia VŠ, vedy a výskumu v zahraničí.

Ako môžem podporu využiť

Lákanie a udržanie talentov

Kedy o podporu požiadať

03/2023 - 12/2025

Kto môže o podporu žiadať

Verejné vysoké školy , externé subjekty

Výška podpory

Bude upresnené

Ciele výzvy

Rozvoj ponuky študijných programov v cudzích jazykoch vrátane vytvárania nových spoločných študijných programov v spolupráci s vysokými školami v zahraničí.
Zvýšenie medzinárodnej výmeny študentov a výskumných pracovníkov, najmä počtu prichádzajúcich na Slovensko. Posilnenie pozitívneho vnímania krajiny ako cieľovej destinácie pre mobilitu študentov a výskumných pracovníkov.
Zviditeľnenie Slovenska ako partnera a destinácie pre študentov a výskumných pracovníkov, prezentácia potenciálu krajiny v oblasti vysokoškolského vzdelávania, vedy a výskumu.


Celý názov výzvy
Propagácia VŠ, vedy a výskumu v zahraničí. Vznikne Schéma na podporu projektov zameraných na návštevy zahraničných veľtrhov a podujatí pre nábor zahraničných študentov, propagáciu možností štúdia a príbuzné aktivity. Zámerom je absolvovanie min. piatich náborových podujatí v zahraničí ročne, systémová propagácia vybraných 10 VŠ ako celku a jedenkrát ročne účasť zástupcov VŠ na výročnej konferencii a výstave EAIE, APAIE a NAFSA. Na národnej úrovni bude pripravený a implementovaný komunikačný plán pre propagáciu vysokého školstva v zahraničí, koordinované vytvorenie a uskutočnenie spoločnej prezentácie Slovenska na podujatiach EAIE, NAFSA a APAIE, spoločných propagačných aktivít a národnej prezentácie na náborových veľtrhoch doplnkovo k individuálnej propagácii vysokých škôl.

  • Vykonávateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
  • Alokácia: 6,3 mil. EUR
  • Predpokladaný dátum vyhlásenia výzvy: Marec 2023
  • Predpokladaný dátum vyhlásenia výzvy: December 2025

Kto môže o dotácie žiadať?

  • Externý vysúťažený subjekt na „národnú“ propagáciu + verejné vysoké školy  

Oblasť

Veda, výskum, inovácie 
Cieľom investícií a reforiem v tejto oblasti je zvýšenie kvality realizovaných výskumných a vývojových aktivít a spolupráce verejného a súkromného sektora, ktoré prispejú näjma k rozvoju sektorov s vysokou pridanou hodnotou a k vyššej dlhodobej inovatívnosti a konkurencieschopnosti slovenských podnikov. Cieľom je tiež lákanie a udržanie talentov, čo vytvára predpoklady na rast ekonomiky a tvorbu pracovných miest.

Komponent

Lákanie a udržanie talentov
V rámci tohto komponentu budú realizované investície, ktoré majú za cieľ prilákať ľudský kapitál nevyhnutný na ekonomický rast Slovenska. Ide o reformy a investície vedúce k príchodu vysoko kvalifikovaných expertov zo zahraničia na Slovensko, vrátane navrátilcov zo Slovenska, študentov či podnikateľov.


Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIA?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.


Napíšte nám alebo volajte na číslo +421 951 585 580

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky