Projekty zamerané na dekarbonizáciu ekonomiky (09I04-03-V02)

Ako môžem podporu využiť

Podpora projektov základného a priemyselného výskumu v úrovniach TRL 1 – 3

Kedy o podporu požiadať

Do 6. 11. 2023

Kto môže o podporu žiadať

Verejné výskumné inštitúcie, vysoké školy

Výška podpory

Max. 100% oprávnených výdavkov

Ciele výzvy

Výzva je zameraná na podporu kvalitných projektov základného a priemyselného výskumu v úrovniach TRL 1 – 3 pre oblasť prechodu na zelenú a nízkouhlíkovú ekonomiku, adaptácie a zvyšovania odolnosti voči klimatickej zmene. 

 • Vykonávateľ: Úrad vlády SR
 • Alokácia: 30,9 mil. EUR
 • Dátum vyhlásenia výzvy: 4. 7. 2023
 • Dátum uzavretia výzvy: 6. 11. 2023

Kto môže o dotácie žiadať?

 • Subjekty, ktoré nebudú vykonávať hospodárske činnosti na projekte
 • Výskumné inštitúcie
 • Vysoké školy

Oprávnenosť partnerov

 • Nepodnikateľské výskumné organizácie a výskumné infraštruktúry, ktoré nebudú vykonávať hospodárske činnosti na projekte
 • Podniky

Podporované budú projekty s budúcim komerčným potenciálom v týchto oblastiach:

 • Klimatické vedy a riešenia klimatickej zmeny
 • Bezuhlíková energetika (energia – skladovanie, zásobovanie; energetické siete a systémy)
 • Elektrifikácia
 • Vodík, batériové technológie a alternatívne palivá
 • Čistá, bezpečná, dostupná a inteligentná doprava a mobilita
 • Nízkoemisné priemyselné procesy a materiály
 • Bio-ekonomika, udržateľné poľnohospodárstvo a lesníctvo

Výška podpory

 • Max. 100% oprávnených výdavkov
 • Pre podniky platí tabuľka:
Malý podnik Stredný podnik Veľký podnik
Základný výskum 100% 100% 100%
Priemyselný výskum 70% 60% 50%
 • Maximálnu intenzitu pomoci na priemyselný výskum je možné zvýšiť o 15 percentuálnych bodov, maximálne však na 80 %, pri splnení podmienok
 • Max. 1 mil. EUR bez partnerstva
 • Max. 3 mil. EUR v partnerstve

Oprávnené aktivity

 • Nezávislý (základný a/alebo priemyselný) výskum - maximálny stupeň TRL 3

 • Základný výskum (pre podniky) - maximálny stupeň TRL 1

 • Priemyselný výskum - maximálny stupeň TRL 3

Oprávnené výdavky

 • Priame mzdové/osobné výdavky

 • Výdavky na zriadenie a/alebo modernizáciu výskumnej infraštruktúry

 • Stavebné práce a stavebné úpravy

 • Výdavky na poznatky a patenty zakúpené alebo licencované z vonkajších zdrojov na základe zásady trhového odstupu

 • Získanie, schválenie a ochranu patentov a iných nehmotných aktív

 • Spotrebný materiál, ostatné tovary a služby

 • Cestovné náhrady

 • Odpisy investičného majetku (podniky)


Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIA?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.


Napíšte nám alebo volajte na číslo +421 951 585 580

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky