Projektový manažment spájania vysokých škôl (08I01-20-V02)

Ako môžem podporu využiť

Zlúčenie / splynutie vysokých škôl do jednej právnickej osoby

Kedy o podporu požiadať

do 27. 1. 2023

Kto môže o podporu žiadať

Verejné VŠ, štátne VŠ

Výška podpory

100% (max. 6 mil. EUR)

Ciele výzvy

Účelom je podpora projektového manažmentu spájania vysokých škôl do jednej právnickej osoby. Ide o činnosti projektového tímu a iné aktivity súvisiace s realizovaním cestovnej mapy spájania (okrem infraštruktúrnych aktivít), ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie úspešného splynutia/zlúčenia zapojených vysokých škôl do jednej právnickej osoby.

 • Vykonávateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
 • Alokácia: 12,1 mil. EUR
 • Dátum vyhlásenia výzvy: 27. 10. 2022
 • Dátum uzavretia výzvy: 27. 1. 2023
 • Obdobie oprávnenosti výdavkov: 1. 2. 2020 - 31. 3. 2026

Výška podpory

 • 100 % oprávnených výdavkov
 • Max. 6 mil. EUR

Kto môže o dotácie žiadať?

 • Verejné vysoké školy
 • Štátne vysoké školy
Podmienkou oprávnenosti žiadateľa je preukázanie sa právnym záväzkom minimálne dvoch alebo viacerých verejných a/alebo štátnych vysokých škôl k vzájomnému splynutiu alebo zlúčeniu.

Oprávnené výdavky

Medzi oprávnené náklady patria napríklad:

 • Mzdy a odvody (mzdové a odvodové náklady členov projektového tímu, manažmentu a administratívneho personálu projektu)
 • Cestovné náhrady
 • Poštové služby a telekomunikačné služby (mobilné telefóny, poštové a kuriérske služby, spojovacie siete – internet, počítačové siete, rezortné komunikačné siete, elektronický prenos dát.)
 • Interiérové vybavenie
 • Výpočtová technika, softvér
 • Všeobecný materiál (nevyhnutný pre výkon práce, napr. kancelársky papier, tonery, a pod.)
 • Služby (najmä notárske, komerčné, právne, advokátske, audítorské, poradensko-konzultačné, meranie a monitorovanie)
 • Iné výdavky nevyhnutné v súvislosti so zabezpečením spojenia vysokých škôl a činností projektového tímu

Neoprávnené výdavky

 • Úhrada výdavkov, ktoré neboli zrealizované počas platnosti zmluvy
 • Splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z poskytnutých úverov a prijatých pôžičiek
 • Úhrada výdavkov, ktoré nie sú v súlade s účelom výzvy
 • Výdavky spojené s darmi
 • Kapitálové výdavky

Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIA?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.


Napíšte nám alebo volajte na číslo +421 951 585 580

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky