Projektové zámery - Rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti (13I01-22-V01)

Ako môžem podporu využiť

Rekonštrukcia a výstavba nových nízkokapacitných zariadení sociálno-zdravotnej starostlivosti

Kedy o podporu požiadať

Do vyčerpania prostriedkov

Kto môže o podporu žiadať

Poskytovatelia sociálnych služieb, zriaďovatelia sociálnych služieb

Výška podpory

Max. 100% (min. 100 000 EUR)

Ciele výzvy

Zvýšenie kapacity pobytových zariadení s komunitnou starostlivosťou. Cieľom komponentu je pripraviť Slovensko na rýchle starnutie obyvateľstva zabezpečením kvalitnej, dostupnej a komplexnej podpory ľudí s potrebou dlhodobej a paliatívnej starostlivosti.

 • Vykonávateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 • Alokácia: 192,6 mil. EUR
 • Zverejnenie výzvy: 5. 10. 2022
 • Uzavretie výzvy: 30. 6. 2024
  • 1. kolo: 31. 3. 2023
  • 2. kolo: 30. 6. 2023
  • 3. kolo: 30. 9. 2023
  • 4. kolo: 31. 12. 2023, atď.

Kto môže o dotácie žiadať?

 • Poskytovatelia sociálnych služieb, zriaďovatelia sociálnych služieb (napr: obec, príspevková a rozpočtová organizácia, vyšší územný celok, cirkev a náboženská spoločnosť, občianske združenie, nezisková organizácia1, nadácia)

Výška podpory

 • 100% oprávnených výdavkov
 • Min. 100 000 EUR

Oprávněné výdavky

 • Stavby, stavebné práce:
  • 712002 Nákup budov alebo objektov určených na likvidáciu
  • 717001 Realizácia nových stavieb
  • 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
  • 716 Prípravná a projektová dokumentácia
 • Pozemky:
  • 711001 Nákup pozemkov
 • Samostatné hnuteľné veci a súbor hnuteľných vecí:
  • 713001 Nákup interiérového vybavenia
  • 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

V prípade renovácie budov je potrebné dodržať a následne počas implementácie preukázať minimálnu úsporu primárnej energie vo výške 30%.

Oprávnené aktivity

 1. Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia stavebných objektov, v ktorých sa po ukončení aktivít budú poskytovať služby na komunitnej báze.
 2. Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb vrátane tých, ktoré budú poskytovať inovatívne formy komunitnej starostlivosti v prirodzenom rodinnom prostredí.
 • Ambulantné sociálne služby - služba včasnej intervencie, zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, rehabilitačné stredisko, domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie, denný stacionár
 • Nízkokapacitné pobytové sociálne služby s kapacitou do 12 miest - zariadenie podporovaného bývania, zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, rehabilitačné stredisko, domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie
 • Sociálno-zdravotné nízkokapacitné zariadenie s kapacitou do 30 miest - zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, špecializované zariadenie

Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIA?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.


Napíšte nám alebo volajte na číslo +421 951 585 580

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky