Produktívne investície pre veľké podniky (PSK-MH-001-2023-DV-FST)

Ako môžem podporu využiť

Obstaranie strojov, prístrojov, zariadení a dlhodobého nehmotného majetku

Kedy o podporu požiadať

Do vyčerpania prostriedkov

Kto môže o podporu žiadať

Prijímateľ investičnej pomoci

Výška podpory

Max. 40% okresy Prievidza a Partizánske, max. 60% pre Košice a Michalovce

Cieľ výzvy

Výzva zameraná na synergickú podporu projektov, ktorým sa poskytuje regionálna investičná pomoc. Cieľom je podporiť investície s dôrazom na tvorbu pracovných miest vo vybraných okresoch regiónov Trenčianskeho a Košického samosprávneho kraja.

Podpora je určená pre veľké podniky na obstaranie strojov, prístrojov, zariadení a dlhodobého nehmotného majetku (priemyselné práva, licencie, know-how).

 • Vykonávateľ: Ministerstvo hospodárstva SR
 • Alokácia: 36 mil. EUR
 • Dátum vyhlásenia výzvy: 29. 9. 2023
 • Dátum uzavretia výzvy: do vyčerpania prostriedkov
  • 1. kolo: do 30. 11 2023
  • Ďalšie hodnotiace kolá sa budú uzatvárať posledný pracovný deň každého nasledujúceho 3. mesiaca

Kto môže o dotácie žiadať?

 • Subjekt, ktorý je prijímateľom investičnej pomoci (t. j. fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba zriadená za účelom podnikania) a bolo mu vydané rozhodnutie o poskytnutí investičnej pomoci podľa zákona o regionálnej investičnej pomoci

Výška dotácie

 • Min. 200 000 EUR
 • Max. 40% okresy Prievidza a Partizánske
 • Max. 60% okresy Košice I, Košice II, Košice III, Košice IV, Košice – okolie a Michalovce

Oprávnené aktivity

 • Nákup a/alebo finančný prenájom dlhodobého hmotného majetku vo forme strojov, prístrojov a zariadení a/alebo dlhodobého nehmotného majetku

Projekt musí predstavovať počiatočnú investíciu. Predmetom projektu nemôžu byť činnosti v potenciálne poškodzujúcich oblastiach ani činnosti vyňaté z rozsahu podpory Fondu na spravodlivú transformáciu.

Oprávnené územie

 • Prievidza, Partizánske, Košice I., Košice II.,  Košice III., Košice IV., Košice - Okolie, Michalovce

Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme. Ozvite sa nám.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIE?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.


Napíšte nám alebo volajte na číslo +421 951 585 580

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky