Priame vyzvania na Rekonštrukcie budov súdov - fáza 1: zabezpečenie projektovej dokumentácie a inžinierskej činnosti

Ako môžem podporu využiť

Reforma justície

Kedy o podporu požiadať

Bude upresnené

Kto môže o podporu žiadať

Okresné a krajské súdy

Výška podpory

Bude upresnené

Ciele výzvy

Cieľom reformy súdnej mapy je zvýšiť dôveryhodnosť súdnictva, jeho výkonnosť a kvalitu a súčasne poskytnúť pre jej aktérov (sudcov a zamestnancov) lepšie podmienky na dosiahnutie týchto cieľov.

Vytvorenie materiálno-technických podmienok pre výkon súdnictva v objektoch, ktoré budú tvoriť sústavu súdov po zavedení súdnej mapy.

  • Vykonávateľ: Ministerstvo spravodlivosti SR
  • Alokácia: 2,9 mil. EUR
  • Predpokladaný dátum vyhlásenia výzvy: Marec 2022
  • Predpokladaný dátum uzavretia výzvy: Máj 2022

Kto môže o dotácie žiadať?

  • Okresné a krajské súdy podľa z. 371/2004 Z.z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov - bližšie určenie oprávneného žiadateľa pre sídlo obvodu: - okresný súd - nové sídla obvodov v súlade s vládnym návrhom zákona o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi okresných súdov Čl. VI; - krajský súd - nové sídla obvodov v súlade s vládnym návrhom zákona o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi krajských súdov

Oblasť

Efektívna verejná správa a digitalizácia
Cieľom investícií a reforiem v tejto oblasti je zvýšiť transparentnosť procesov vo verejnej správe, zkvalitniť verejné služby a  znižovať byrokraciu, čo umožní znížiť náklady podnikateľského sektora s cieľom zvýšenia produktivity a konkurencieschopnosti slovenských podnikov.

Komponent

Reforma justície
V rámci tohto komponentu budú realizované najmä investície do elektronizácie a digitalizácie súdnych procesov, čím sa zlepšia služby pre občanov a firmy. 


Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIA?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.


Napíšte nám alebo volajte na číslo +421 951 585 580

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky