Posilnenie personálnych kapacít zdravotníckeho personálu a pomáhajúcich profesií (312081CBS8)

Ako môžem podporu využiť

Personálne zabezpečenie

Kedy o podporu požiadať

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola 14. 10. 2022 (uzavretie ďalšieho kola každé 2 mesiace)

Kto môže o podporu žiadať

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS), Mobilný hospic (MOHO)

Výška podpory

100% výdavkov na mzdy zamestnancov podľa tabuľky + 30% paušálna sadzba

Cieľ

Finančné prostriedky budú slúžiť na posilnenie personálnych kapacít v ADOS a MOHO, ktoré sú jedným zo základov dlhodobej a paliatívnej zdravotnej starostlivosti.

 • Vykonávateľ: Ministerstvo zdravotníctva SR
 • Dátum vyhlásenie výzvy: 22. 8. 2022
 • Dátum uzavretia výzvy: do vyčerpania prostriedkov
  • 1. hodnotiace kolo: 14. 10. 2022
  • 2. hodnotiace kolo: 14. 12. 2022
  • uzavretie ďalšieho kola každé 2 mesiace
 • Oprávnené obdobie: najskôr od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o spolupráci do 31.12.2023

Kto môže o dotácie žiadať?

 • Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti
 • Mobilný hospic

Výška dotácie

 • uplatňuje sa schéma štátnej pomoci
 • ADOS sestra špecialista - max. 1 787,35 EUR / mesiac
 • ADOS fyzioterapeut - max. 1 312,80 EUR / mesiac
 • MOHO lekár - max. 3 108,25 EUR / mesiac
 • MOHO sestra špecialista - max. 1 787,35 EUR / mesiac
 • MOHO pomáhajúca profesia - max. 1 272,23 EUR / mesiac
 • paušálna sadzba na pokrytie zostávajúcich oprávnených výdavkov vo výške 30% oprávnených priamych nákladov na zamestnancov

Oprávnené výdavky

 • náklady na mzdy zamestnancov
 • nákup interiérového vybavenia
 • nákup zdravotníckej techniky, zariadení a vybavenia
 • nákup materiálu a pomôcok
 • nákup IKT vybavenia
 • vzdelávanie

Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme. Ozvite sa nám.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIE?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky