Podpora zariadení na výrobu elektriny zo slnečnej energie (PSK-MIRRI-004-2023-DV-FST)

Ako môžem podporu využiť

Výstavba / inštalácia nových zariadení na výrobu elektrickej energie z OZE

Kedy o podporu požiadať

Do vyčerpania prostriedkov

Kto môže o podporu žiadať

Podniky

Výška podpory

Max. 65% podľa veľkosti podniku (max. 10 mil. EUR)

Ciele výzvy

Kompenzovať pokles výroby energie v postupne odstavovaných energetických základniach využívajúcich fosílne palivá prostredníctvom zvýšenia 
podielu výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov energie. Prostredníctvom výzvy môžu byť podporené veľkokapacitné inštalácie zariadení na výrobu elektriny zo solárnej energie.

 • Vykonávateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
 • Alokácia: 30,8 mil. EUR
 • Dátum vyhlásenia výzvy: 4. 10. 2023
 • Dátum uzavretia výzvy: do vyčerpania prostriedkov
  • 1. kolo do 30. 11. 2023
  • 2. kolo do 31. 1. 2024
  • ďalšie kolá budú uzatvárané posledný pracovný deň každého 2. nasledujúceho 
   mesiaca

Oprávnená oblasť

 • Košický kraj, Trenčiansky kraj

Výška podpory

 • Max. 65% oprávnených výdavkov podľa veľkosti podniku - viď tabulka

 • Max. 10 mil. EUR

Typ aktivity/ Veľkosť podniku mikropodnik, malý podnik stredný podnik veľký podnik
Výstavba nových zariadení 65% 55% 45%
Uskladňovanie el. energie 50% 40% 30%

Kto môže o dotácie žiadať?

 • Podniky (mikropodniky, malé, stredné a veľké)

Oprávnené aktivity

 1. Výstavba / inštalácia nových zariadení na výrobu elektrickej energie z OZE
 2. Investície do uskladňovania elektrickej energie (možné realizovať výlučne s aktivitou 1)

Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIA?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.


Napíšte nám alebo volajte na číslo +421 951 585 580

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky