Podpora vzniku nových ambulancií poskytovateľov všeobecného lekárstva (11I01-21-V08)

Ako môžem podporu využiť

Zriadenie a prevádzkovanie všeobecnej ambulancie

Kedy o podporu požiadať

od 30. 9. 2022

Kto môže o podporu žiadať

Poskytovatelia všeobecného lekárstva pre dospelých a pre deti a dorast

Výška podpory

Max. 50 000 EUR pre okres / max. 60 624 EUR pre obec

Ciele výzvy

Finančná kompenzácia nákladov na zriadenie a prevádzkovanie všeobecnej ambulancie počas jej prvého roka pre nových a existujúcich poskytovateľov v nedostatkových okresech. Cieľom je znížiť riziko otvárania novej ambulancie pre začínajúcich lekárov v oblastiach, ktoré budú identifikované ako nedostatkové.

 • Vykonávateľ: Ministerstvo zdravotníctva SR
 • Alokácia: 10,3 mil. EUR
 • Dátum vyhlásenia výzvy: 30. 9. 2022
 • Uzavretie výzvy: do vyčerpania prostriedkov

Kto môže o dotácie žiadať?

 • Poskytovatelia všeobecného lekárstva pre dospelých alebo pre deti a dorast
 • Lekári v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo pediatria

Oprávnené územie

Ministerstvo každý rok do 31. júla definuje, ktoré okresy a obce budú podporené a v akom rozsahu.

Pre rok 2022/2023 nájdete zoznam TU ako prílohu č. 04.

Výška podpory

 • 100% oprávnených výdavkov
 • Max. výška pre okres: 50 000 EUR
 • Max. výška pre obec: 60 624 EUR
 • Podpora je vyplatená od predloženia potrebných dokumentov v štyroch častiach

Dôležitá informácia:

Lekári aj poskytovatelia musia spĺňať podmienky:

 • Prijatím príspevku sa zaväzuje počas najmenej piatich rokov odo dňa priznania príspevku:
  • prevádzkovať všeobecnú ambulanciu v obci alebo v okrese, pre ktorý získal príspevok,
  • poskytovať zdravotnú starostlivosť vo všeobecnej ambulancii najmenej v rozsahu 35 ordinačných hodín týždenne, z toho najmenej jeden deň poskytovať zdravotnú starostlivosť najmenej do 17:00 hod., 
  • umožniť bezplatné objednávanie pacientov spôsobom obvyklým u poskytovateľa všeobecnej ambulantnej starostlivosti.
 • Disponovať právoplatným povolením na prevádzkovanie všeobecnej ambulantnej starostlivosti.

Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIA?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.


Napíšte nám alebo volajte na číslo +421 951 585 580

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky