Podpora vzniku nových ambulancií poskytovateľov všeobecného lekárstva

Ako môžem podporu využiť

Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť

Kedy o podporu požiadať

09/2022 do vyčerpania investície

Kto môže o podporu žiadať

poskytovatelia všeobecného lekárstva pre dospelých a všeobecného lekárstva pre deti a dorast

Výška podpory

Bude upresnené

Ciele výzvy

Podpora vzniku nových ambulancií poskytovateľov VLD a VLDD formou dotácie na dorovnanie nákladov prevádzky ambulancie. Dotácia sa bude udeľovať na základe podania žiadosti, splnenia podmienok a záväzku pokračovať v poskytovaní starostlivosti aj po skončení podpory. Dotácia bude dorovnávať chýbajúci počet zazmluvnených poistencov, z ktorých má lekár príjem, bude sa postupne znižovať a bude trvať obmedzenú dobu. Cieľom je znížiť riziko otvárania novej ambulancie pre začínajúcich lekárov v oblastiach, ktoré budú identifikované ako nedostatkové.

Cieľom je v priebehu obdobia 2022 – 2026 podporiť vznik aspoň 170 nových ambulancií.
Dôsledkom je tiež zvýšenie dostupnosti VLD a VLDD, zvýšenie atraktivity povolania pre nových lekárov a zníženie náporu na VLD/D v nedostatkových oblastiach, čo vytvára predpoklad na lepší výkon prevencie, rozšírených kompetencií a dôslednejšiu udržateľnosť.

Celý názov výzvy
Podpora vzniku nových ambulancií poskytovateľov všeobecného lekárstva pre dospelých a všeobecného lekárstva pre deti a dorast v oblastiach s nedostatočnou dostupnosťou služieb.

  • Vykonávateľ: Ministerstvo zdravotníctva SR
  • Alokácia: 10,3 mil. EUR
  • Predpokladaný dátum vyhlásenia výzvy: Jún 2022

Kto môže o dotácie žiadať?

  • poskytovatelia všeobecného lekárstva pre dospelých a všeobecného lekárstva pre deti a dorast

Oblasť

Lepšie zdravie 
Cieľom investícií a reforiem v tejto oblasti je skvalitnenie zdravotnej starostlivosti a jej dostupnosti pre všetkých obyvateľov Slovenska. Budú odstránené nedostatky, ktoré sa prejavili s pandémiou COVID-19, okrem iného aj nevyhovujúca infraštruktúra ústavnej zdravotnej starostlivosti a nedostatočná kapacitu verejných sektorov promptne a efektívne reagovať na náhle a neočakávané šoky.

Komponent

Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť
V rámci tejto komponenty sa predpokladajú investície vedúce k vytvoreniu modernej, dostupnej a efektívnej siete nemocníc, ktorá zabezpečí kvalitnú zdravotnú starostlivosť, lepšie prostredie pre personál, efektívne procesy a zdravé hospodárenie. Cieľom je tiež zvýšiť dostupnosť záchrannej zdravotnej služby.


Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIA?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.


Napíšte nám alebo volajte na číslo +421 951 585 580

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky