Podpora vzdelávania odborníkov mimo rezortu zdravotníctva v oblasti starostlivosti o duševné zdravie (12I09-21-V03)

Ako môžem podporu využiť

Príspevok na vzdelávanie alebo kurz

Kedy o podporu požiadať

Do vyčerpania investície

Kto môže o podporu žiadať

Odborníci poskytujúci starostlivosť o duševné zdravie v zariadeniach mimo rezort zdravotníctva

Výška podpory

100% (1 200 - 2 000 EUR)

Cieľ výzvy

Zvýšiť počet odborných pracovníkov s moderným vzdelávaním, čo umožní zvýšiť dostupnosť a kvalitu poskytovanej starostlivosti. Cieľom tohto opatrenia je finančne podporiť kontinuálne vzdelávanie.

 • Vykonávateľ: Ministerstvo zdravotníctva SR
 • Alokácia: 1,9 mil. EUR
 • Dátum vyhlásenia výzvy: 25.8. 2022
 • Oprávnené obdobie: 1. 2. 2020 - 31. 1. 2025

Kto môže o dotácie žiadať?

 • Odborníci poskytujúci starostlivosť o duševné zdravie v zariadeniach mimo rezort zdravotníctva: 
  • psychológ, školský psychológ, logopéd, školský logopéd, liečebný pedagóg, špeciálny pedagóg, terénny špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg
  • sociálny pracovník, asistent sociálnej práce
  • zdravotná sestra

Žiadateľ nesmie byť zamestnancom u zamestnávateľa, ktorý je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

Výška podpory

 • 100% oprávnených výdavkov
 • Inovačné vzdelávanie max. 1 300 EUR
 • Špecializačné vzdelávanie max. 1 200 EUR
 • Ostatné vzdelávanie max. 2 000 EUR

Oprávnené výdavky a aktivity

 • Samotný poplatok za vzdelávaciu aktivitu

  • Inovačné vzdelávanie - cieľom je prehĺbenie a inovácia profesijných kompetencií potrebných na výkon pracovnej činnosti, uplatnenie najnovších poznatkov alebo skúseností z praxe

  • Špecializačné vzdelávanie - cieľom je získanie profesijných kompetencií potrebných na výkon špecializačných činností (napr. uvádzajúci odborný zamestnanec, supervízor)

  • Ostatné vzdelávanie zahŕňa všetky zvyšné kurzy/programy v oblasti starostlivosti o duševné zdravie, mimo vyššie uvedeného vzdelávania, ktoré sa nachádzajú v zozname vzdelávacích priorít. 


Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIA?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.


Napíšte nám alebo volajte na číslo +421 951 585 580

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky