Podpora vývoja inovatívnych riešení v oblasti dekarbonizácie (09I04-03-V03)

Ako môžem podporu využiť

Výskum a inovácie pre dekarbonizáciu ekonomiky

Kedy o podporu požiadať

Do 15. 3. 2024

Kto môže o podporu žiadať

Fyzické osoby, podniky

Výška podpory

Podľa aktivity a veľkosti podniku (min. 200 000 EUR, max. 2 mil. EUR)

Ciele výzvy

Účelom výzvy je podpora inovácií v podnikoch prostredníctvom výskumu a vývoja (od úrovne, ktorá zodpovedá úrovni technologickej pripravenosti 4) unikátnych technológií a riešení v oblasti dekarbonizácie v niektorej z nasledovných tematických oblastí - klimatické vedy a riešenie klimatickej zmeny, bezuhlíková energetika, elektrifikácia, vodík, technológie batérií a alternatívne palivá, čistá, bezpečná, dostupná a inteligentná doprava a mobilita, nízkoemisné priemyselné procesy a materiály, biohospodárstvo, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo.

 • Vykonávateľ: Úrad vlády SR
 • Alokácia: 41,36 mil. EUR
 • Dátum vyhlásenia výzvy: 23. 10. 2023
 • Dátum uzavretia výzvy: 15. 3. 2024

Kto môže o dotácie žiadať?

 • Fyzické alebo právnické osoby

Výška podpory

 • Miera financovania závisí na veľkosti podniku a typu aktivity
 • Min. 200 000 EUR
 • Max. 2 mil. EUR

Oprávnené aktivity

 • Priemyselný výskum
 • Experimentálny vývoj

Oprávnené výdavky

 • Výdavky na personál

 • Výdavky na nástroje a vybavenie

 • Zmluvný výskum, poznatky a patenty zakúpené, alebo licencované z vonkajších zdrojov

 • Ďalšie režijné výdavky a iné prevádzkové výdavky, a to vrátane výdavkov na materiály, dodávky a podobné výrobky, vzniknuté priamo v dôsledku realizácie projektu

Podmienka:

 • Projekt bol predložený v rámci nástroja EIC Accelerator programu Horizont Európa a získal odporučenie predložiť „full proposal (EIC Accelerator Step 2)“.

Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIA?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.


Napíšte nám alebo volajte na číslo +421 951 585 580

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky