Podpora výskumno-vývojových kapacít

Ako môžem podporu využiť

Odpočet výdavkov na výskum a vývoj

Kedy o podporu požiadať

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola 5. 2. 2022 (uzavretie ďalšieho kola každé 4 týždne)

Kto môže o podporu žiadať

Nepodnikateľské výskumné organizácie (žiadatel), firmy (partner)

Výška podpory

Výskumné organizácie až 100% Firmy až 70%

Ako môžem dotácie využiť?

Výzva podporuje výskumno-vývojové aktivity riešiteľských tímov nepodnikateľských výskumných organizácií a podnikov obsahovo zameraných na minimálne jednu z domén inteligentnej špecializácie RIS3 SK. V rámci tejto výzvy si môžete uplatniť: 

 • Mzdové výdavky – najmä mzdové náklady výskumných pracovníkov, technikov a ostatného personálu nevyhnutného na účely projektu;
 • Ostatné výdavky - stanovené paušálnou sadzbou do výšky 40 % priamych mzdových výdavkov.


Kto môže o dotácie žiadať?

Nepodnikateľské výskumné organizácie (žiadateľ) a podnikateľské subjekty (partner) bez ohľadu na veľkosť, ktorých oblasťou pôsobenia je napríklad:

 • Automobilový priemysel;
 • Strojárstvo;
 • Elektrotechnika;
 • IT technológie (vývoj HW a SW atď.);
 • Stavebníctvo;
 • Chemický priemysel a farmácia;
 • Energetika;
 • Potravinársky priemysel;
 • Plastikársky a gumárenský priemysel;
 • Projektovanie + inžiniering, letecký a kozmický priemysel;
 • Textilný priemysel.

Výška dotácie

 • Malý podnik:
  • až 60% na experimentálny vývoj
  • až 80% na priemyselný výskum
 • Stredný podnik:
  • až 50% na experimentálny vývoj
  • až 75% na priemyselný výskum
 • Veľký podnik:
  • až 40% na experimentálny vývoj
  • až 65% na priemyselný výskum
 • Nepodnikateľský subjekt: až 100% 

S čím vám pomôžeme?

 • Kompletne prevezmeme zodpovednosť za váš projekt od začiatku jeho prípravy až po finálne vysporiadanie dotácie.

 • Sme v tom s vami - naša odmena je viazaná na úspešnosť vášho projektu.

Čo je dobré vedieť?

Bonifikované budú projekty, ktoré majú potenciál priviesť zahraničného špičkového vedca do slovenskej vedeckej oblasti, ako aj tie, ktoré angažujú slovenského vedca, ktorý pôsobí v zahraničí.

Taktiež budú podporené komplementárne projekty s programom Horizont 2020, ERA Chair a MSCA.


Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme. Ozvite sa nám.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIE?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky