Podpora verejnej osobnej dopravy s nulovými emisiami (PSK-MIRRI-005-2023-DV-FST)

Ako môžem podporu využiť

Nákup bezemisných autobusov, rozvoj infraštruktúry

Kedy o podporu požiadať

Do vyčerpania prostriedkov

Kto môže o podporu žiadať

Mesto, samosprávny kraj, dopravca

Výška podpory

100% (max. 11,9 mil. EUR)

Ciele výzvy

Cieľom výzvy je podporiť rozvoj udržateľnej verejnej osobnej dopravy. Podpora je špecificky zameraná na rozvoj dopravy s nulovými emisiami prostredníctvom nákupu batériových elektrických autobusov (elektrobusov) a elektrických autobusov s palivovými článkami (vodíkových autobusov). Zámerom výzvy je 
umožniť podporu komplexných projektov, ktoré počítajú aj s budovaním infraštruktúry pre alternatívne palivá
(elektrických nabíjacích staníc a vodíkových čerpacích staníc) potrebnej pre prevádzkovanie bezemisných autobusov. Zároveň je zámerom umožniť zavádzanie prvkov prispievajúcich k rozvoju inteligentných dopravných systémov prostredníctvom nákupu vybavenia do autobusov. 

 • Vykonávateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
 • Alokácia: 36,8 mil. EUR
 • Dátum vyhlásenia výzvy: 25. 8. 2023
 • Dátum uzavretia výzvy: do vyčerpania prostriedkov
  • 1. kolo do 30. 11. 2023
  • 2. kolo do 29. 2. 2024
  • ďalšie kolá budú uzatvárané v trojmesačnom intervale

Kto môže o dotácie žiadať?

 • Mesto ako objednávateľ dopravných služieb
 • Samosprávny kraj ako objednávateľ dopravných služieb
 • Právnická osoba – obchodná spoločnosť, ak je dopravcom prevádzkujúcim dopravné služby vo verejnom záujme, alebo ak je vo výlučnom vlastníctve objednávateľa dopravných služieb vo verejnom záujme (mesta alebo samosprávneho kraja)

Výška podpory

 • Max. 100% oprávnených výdavkov

 • Max. 11,9 mil. EUR

Oprávnené územie

 • Partizánske
 • Prievidza
 • Košice I - IV
 • Košice - okolie
 • Michalovce

Oprávnené aktivity

 • Nákup autobusov pravidelnej verejnej osobnej dopravy s nulovými emisiami - táto aktivita je povinnou súčasťou projektu
  • batériový elektrický autobus
  • elektrický autobus s palivovými článkami (vodíkový autobus)
 • Nákup dodatočného vybavenia pre autobusy
 • Budovanie infraštruktúry pre alternatívne palivá
  • elektrické nabíjacie stanice
  • vodíkové čerpacie stanice

Maximálny počet obstarávaných vodíkových autobusov v rámci projektu je 10 kusov.


Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIA?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.


Napíšte nám alebo volajte na číslo +421 951 585 580

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky