Podpora spolupráce medzi výskumnými organizáciami a súkromným sektorom (09I02-03-V02)

Ako môžem podporu využiť

Budovanie a zlepšenie výskumno-vývojovej infraštruktúry a prístrojového vybavenia

Kedy o podporu požiadať

Do 27. 9. 2023 (druhé kolo do 26. 9. 2023)

Kto môže o podporu žiadať

Právnická osoba uskutočňujúca výskum a vývoj

Výška podpory

50% - 100% oprávnených výdavkov podľa miery spolupráce

Ciele výzvy

Cieľom výzvy je podporiť a motivovať spoluprácu a spoločné projekty medzi výskumnými organizáciami a súkromným sektorom, a to prostredníctvom príspevku, ktorý bude reflektovať ich zrealizovanú spoluprácu v oblasti výskumu a vývoja v minulosti. Podporu získanú z matching grantov budú môcť žiadatelia využiť na nákup alebo zlepšenie výskumnej infraštruktúry a prístrojového vybavenia, čo zvyšuje potenciál budúcej spolupráce výskumných organizácií a súkromného sektora.

 • Vykonávateľ: Úrad vlády SR
 • Alokácia: 32,6 mil. EUR
 • Dátum vyhlásenia výzvy: 23. 6. 2023 (druhé kolo 27. 6. 2024)
 • Dátum uzavretia výzvy: 27. 9. 2023 (druhé kolo 26. 9. 2023)
 • Oprávnené obdobie:
  • 1. kolo výzvy: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2022
  • 2. kolo výzvy: 1. 1. – 31. 12. 2023
V prípade vyčerpania alokácie v prvom kole výzvy vykonávateľ druhé kolo výzvy neotvorí.

Výška podpory

 • Podľa výšky finančných prostriedkov, ktoré získali v rámci spolupráce so súkromným sektorom v rokoch 2020 – 2022 (1. kolo výzvy), resp. 2023 (druhé kolo výzvy)
 • Max. 100% oprávněných výdavkov

Kto môže o dotácie žiadať?

 • Štátny sektor: Slovenská akadémia vied, právnické osoby vykonávajúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy
 • Sektor verejných výskumných inštitúcií: verejné výskumné inštitúcie
 • Sektor vysokých škôl: verejné vysoké školy, štátne vysoké školy, súkromné vysoké školy
 • Neziskový sektor: občianske združenia vykonávajúce výskum a vývoj, neziskové organizácie vykonávajúce výskum a vývoj, združenia právnických osôb vykonávajúce výskum a vývoj
Súkromné vysoké školy a neziskový sektor sú oprávnenými žiadateľmi výlučne za podmienky, že získali podporu v rámci riešenia minimálne 1 projektu programu Horizont Európa.

Oprávnené aktivity

 • Spolupráca výskumných inštitúcií so súkromným sektorom:

  • Kontraktuálny výskum
  • Spoločný výskum (vklad partnera zo súkromného sektora), pričom nemôže ísť o spoločný projekt financovaný z verejných zdrojov
  • Licencovanie duševného vlastníctva

Oprávnené výdavky

 • Od 1. januára 2023 do 31. marca 2026

 • Nákup strojov, prístrojov a zariadení

 • Nákup softvéru, oceniteľných práv a ostatného dlhodobého nehmotného majetku


Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIA?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.


Napíšte nám alebo volajte na číslo +421 951 585 580

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky