Podpora rozvoja vodíkových technológií - projekty IPCEI (09I04-03-V01)

Ako môžem podporu využiť

Podpora projektov IPCEI zameraných na rozvoj vodíkových technológií

Kedy o podporu požiadať

Do vyčerpania prostriedkov

Kto môže o podporu žiadať

Právnické osoby oprávnené na podnikanie

Výška podpory

Max. do výšky vymedzené v rámci jednotlivých IPCEI projektov

Cieľ výzvy

Podpora výskumno-vývojovo-inovačnej fázy a fázy prvého priemyselného nasadenia projektov, ktoré sú súčasťou významného projektu spoločného európskeho záujmu (IPCEI – Important Project of Common European Interest) v oblasti implementácie vodíkových technológií, v rámci ktorých bolo poskytnutie štátnej pomoci Slovenskou republikou notifikované a Európska komisia o tejto notifikácii rozhodla.

 • Vykonávateľ: Ministerstvo hospodárstva SR
 • Alokácia: 12,2 mil. EUR
 • Dátum vyhlásenia výzvy: 19. 4. 2023
 • Dátum uzavretia výzvy:  do vyčerpania prostriedkov
 • Oprávnené obdobie: od 1. 2. 2020 do 31. 3. 2026

Oprávnené územie

 • Projekty realizované na území Bratislavského samosprávneho kraja

Kto môže o dotácie žiadať?

 • Podniky, ktorých IPCEI projekty v oblasti implementácie vodíkových technológií boli súčasťou notifikácie poskytnutia štátnej pomoci predloženej Slovenskou republikou, pričom Európska komisia o tejto notifikácii rozhodla

Výška podpory

 • Maximálna výška pomoci nesmie presiahnuť hodnotu vymedzenú v rámci jednotlivých IPCEI projektov
 • Uplatňujú sa podmienky štátnej pomoci

Oprávnené výdavky

Príklady oprávnených výdavkov:

 • Nástroje a vybavenie (vrátane zariadení a dopravných prostriedkov)
 • Výdavky na nadobudnutie (alebo výstavbu) budov, infraštruktúry a pozemkov v rozsahu a počas obdobia, v ktorom sa používajú na účely projektu
 • Výdavky na iný materiál, dodávky a podobné produkty potrebné na projekt
 • Získanie, schválenie a ochranu patentov a iných nehmotných aktív
 • Výdavky na poradenské služby
 • Personálne a administratívne výdavky
 • Výdavky na štúdie uskutočniteľnosti vrátane prípravných technických štúdií a výdavky na získanie povolení potrebných na realizáciu projektu
 • V prípade pomoci pre fázu prvého priemyselného nasadenia (resp. jej časť), aj kapitálové a prevádzkové výdavky

Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIA?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.


Napíšte nám alebo volajte na číslo +421 951 585 580

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky