Podpora projektov „Seal of Excellence“ - Bratislavský kraj (09I01-03-V01)

Ako môžem podporu využiť

Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií

Kedy o podporu požiadať

Do vyčerpania investície (max. do 31. 12. 2023)

Kto môže o podporu žiadať

Mikro, malé alebo stredné podniky z programu Horizont Európa

Výška podpory

Max. 70-100 %, max. 2,5 mil. EUR

Ciele výzvy

Cieľom a účelom výzvy je podporiť projekty realizované v Bratislavskom kraji, ktoré úspešne prešli hodnotením Európskej rady pre inovácie v rámci výziev EIC Accelerator a EIC Transition programu Horizont Európa a získali známku excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence). Výzva prispeje k podpore excelentných slovenských firiem, ktoré sa presadili v európskej konkurencii, ale z dôvodu nízkej alokácie v príslušnej výzve programu Horizont Európa neboli zo strany EIC podporené. V rámci tejto výzvy bude podporený len grantový komponent projektu, investičný komponent nie je oprávnený.

 • Vykonávateľ: Úrad vlády SR
 • Alokácia: 9,9 mil. EUR
 • Dátum vyhlásenia výzvy: 8. 3. 2023
 • Dátum uzavretia výzvy: do vyčerpania prostriedkov, max. do 31. 12. 2023

Výška podpory

 • Max. 70 % v prípade projektov, ktorým bola udelená známka excelentnosti za kvalitu v rámci nástroja EIC Accelerator
 • Max. 100 % v prípade projektov, ktorým bola udelená známka excelentnosti za kvalitu v rámci nástroja EIC Transition
 • Max. 2,5 mil. EUR
 • Uplatňuje sa schéma štátnej podpory

Oprávnená oblasť

 • Územie Bratislavského samosprávneho kraja

Kto môže o dotácie žiadať?

 • Mikro, malé alebo stredné podniky, ktorým bola po 1. januári 2021 udelená známka excelentnosti za kvalitu v rámci programu Horizont Európa

Oprávnenosť projektov

 • Výskumno – vývojový projekt musí spĺňať tieto podmienky:
  • získal známku excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence) v rámci programu Horizont Európa v nástroji EIC Accelerator, alebo v nástroji EIC Transition v termíne od 1. januára 2021 a zároveň tento projekt nebol z tohto nástroja finančne podporený
  • je z hľadiska obsahovej náplne totožný s projektom, ktorý získal známku excelentnosti za kvalitu
  • ukončenie vecnej realizácie projektu musí byť v žiadosti stanovené najneskôr do 31. marca 2026

Oprávnené výdavky

 • Mzdové výdavky zamestnancov prijímateľa
 • Výdavky vznikajúce v súvislosti s osobami, ktoré poskytujú prijímateľovi služby na základe iného ako pracovno-právneho vzťahu
 • Výdavky na subdodávky
 • Nákup tovarov, alebo poskytnutie služieb, ktoré sú popísané v projekte
 • Cestovné náhrady osôb podieľajúcich sa na realizácii projektu
 • Výdavky na nástroje, zariadenia a infraštruktúru

Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIA?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.


Napíšte nám alebo volajte na číslo +421 951 585 580

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky