Podpora projektov neúspešných v Horizon Europe MS-CA | Postdoctoral Fellowships s osvedčením „Seal-of-Excellence“ (PP MSCA PF 2022)

Ako môžem podporu využiť

Podpora pre projekty, ktoré boli hodnotené zo strany Európskej komisie ako kvalitné, avšak nezískali finančné príspevky.

Kedy o podporu požiadať

1. 6. 2022 - 1. 8. 2022

Kto môže o podporu žiadať

Výskumní pracovníci - všetky sektory výskumu a vývoja

Výška podpory

max. 300 000 EUR

Cieľ výzvy

Hlavným zámerom výzvy je podpora projektov Postdoctoral Fellowships Marie Skłodowska-Curie Actions, ktoré získali od Európskej komisie hodnotenie „Seal-of Excellence“. Ide o projekty, ktoré boli hodnotené zo strany Európskej komisie ako kvalitné, avšak nezískali finančné príspevky.

  • Vykonávateľ: Agentúra na podporu výskumu a vývoja
  • Alokácia: 600 000 EUR
  • Dátum vyhlásenia výzvy: 1. 6. 2022
  • Dátum uzavretia výzvy: 1. 8. 2022

Výška dotácie

  • max. 300 000 EUR

Kto môže o podporu žiadať

Oprávnenými sú žiadatelia, ktorých projekty boli predložené v rámci stanovenej grantovej výzvy Horizon Europe Marie Skłodowska-Curie Actions - Postdoctoral Fellowships a získali od Európskej komisie osvedčenie „Seal-of-Excellence“.

Dôležité informácie:

  • Celkový objem prostriedkov je maximálne vo výške, ktorá bola žiadateľovi schválená v projekte Horizon Europe MSCA Postdoctoral Fellowships - max. 300 000 EUR na celú dobu riešenia.
  • Doba riešenia projektov nemôže byť dlhšia ako 36 mesiacov a súčasne nemôže presiahnuť dĺžku riešenia projektu Horizon Europe MSCA Postdoctoral Fellowships.
  • Nebudú poskytnuté kapitálové prostriedky na obstaranie hmotného a nehmotného majetku.
  • Oprávnené výdavky sú bez obmedzení a nepreukazujú sa. 

Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme. Ozvite sa nám.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIE?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky