Podpora prípravy žiadostí do programu Horizont Európa (09I01-03-V02)

Ako môžem podporu využiť

Pokrytie nákladov pri príprave projektového zámeru

Kedy o podporu požiadať

Od 28. 4. 2023

Kto môže o podporu žiadať

Výskumné inštitúcie, vysoké školy, podniky, všetky subjekty oprávnené v programe Horizont Európa

Výška podpory

2 000 - 8 000 EUR

Ciele výzvy

Zvýšenie počtu podaných projektov s účasťou slovenských inštitúcií v programe Horizont Európa v porovnaní so súčasným programom Horizont 2020. Účelom poskytnutia prostriedkov mechanizmu je pokrytie nákladov subjektov, ktoré sa aktívne zapojili do výziev vyhlásených v rámcovom programe Horizont Európa a jeho častiach, či už v role koordinátora alebo partnera.

 • Vykonávateľ: Úrad vlády SR
 • Alokácia: 7,27 mil. EUR
 • Dátum vyhlásenia výzvy: 28. 4. 2023
 • Dátum uzavretia výzvy: do vyčerpania prostriedkov, max. do 31. 10. 2025
 • Oprávnené obdobie: 1. 2. 2020 - 30. 11. 2025

Kto môže o dotácie žiadať?

 • Nepodnikateľské výskumné organizácie a podniky, ktorých projektové zámery získali minimálne 50 % z maximálneho možného hodnotenia vo výzvach Horizont Európa
 • Právnické osoby s prideleným identifikačným číslom (IČO)

Výška podpory

 • Projektový zámer dosiahol v hodnotení minimálne prahovú hodnotu stanovenú výzvou Horizontu Európa:
  • Koordinátor - max. 8 000 EUR
  • Partner - max. 4 000 EUR
 • Projektový zámer získal minimálne 50 % z maximálneho možného hodnotenia vo výzve Horizontu Európa:
  • Koordinátor - max. 4 000 EUR
  • Partner - max. 2 000 EUR

Oprávnené výdavky

 • Poskytnuté prostriedky je možné použiť iba v súvislosti s prípravou projektového zámeru podaného v Horizonte Európa alebo v rámci jeho oprávnených častí
 • Pokrytie nákladov subjektov

Doplňujúce informácie

 • Podporené môžu byť subjekty, ktoré sa zapojili do akejkoľvek z výziev v programe Horizont Európa v ktoromkoľvek z troch pilierov programu, v Rozširovaní účasti a posilňovaní Európskeho výskumného priestoru a v programe Euratom.

Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIA?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.


Napíšte nám alebo volajte na číslo +421 951 585 580

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky