Podpora potravinárskych podnikov (51/PRV/2021)

Ako môžem podporu využiť

Investície do hmotného majetku

Kedy o podporu požiadať

Aktuálne otvorená

Kto môže o podporu žiadať

Fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby (ako aj spracovatelia týchto produktov)

Výška podpory

30 - 75%

Ako môžem dotácie využiť?

 • výstavba, rekonštrukcia a modernizácia objektov;
 • obstaranie, rekonštrukcia a modernizácia zariadení, strojov, prístrojov a technológií aj.;
 • vytvorenie alebo modernizácia miestnej zbernej siete;
 • nákup chladiarenských, mraziarenských alebo termoizolačných nákladných, osobných alebo špeciálnych automobilov, aj.;
 • zavedenie technológií a postupov s cieľom vytvoriť nové, inovatívne alebo kvalitnejšie výrobky a otvorenie nových trhov;
 • investície podporujúce lepšie využitie alebo elimináciu vedľajších produktov alebo odpadu, ČOV atd.;
 • investície v súvislosti s výrobou a miešaním krmív z poľnohospodárskych produktov;
 • vybudovanie a zariadenie vlastných podnikových predajní;
 • investície do hygienických zariadení, jedální, klimatizácií aj. pre zlepšenie pracovného prostredia.

Kto môže o dotácie žiadať?

Fyzické a právnické osoby podnikajúce

 • v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby, ako aj spracovania vlastnej produkcie;
 • v oblasti spracovania produktov poľnohospodárskej prvovýroby a/alebo potravinárskej výroby (s výnimkou rybích produktov).

Výška dotácie

 • Výstup v rámci prílohy I ZFEÚ:
  • Bratislavský kraj 40% (* 75%)
  • Menej rozvinuté regióny 50% (*75%)
 • Výstup mimo prílohy I ZFEÚ:
  • Mikro a malé podniky: podľa kraja 45-55% (* až 70%)
  • Stredné podniky: podľa kraja 40-50% (* až 60%)
  • Veľké podniky: podľa kraja 30-50%

* Projekty vo vybraných samosprávnych krajoch prispievajúce k odolnému, udržateľnému a digitálnemu oživeniu hospodárstva budú bonifikované 

Aké sú podporované oblasti?

 • Mäsopriemysel, hydinársky priemysel a spracovanie vajec
 • Mliekarenský priemysel a výroba mliečnych výrobkov
 • Mlynský, pekárenský, pečivárenský a cukrovinkársky priemysel

 • Konzervárenský priemysel a mraziarenský priemysel

 • Cukrovarnícky a tukový priemysel

 • Pivovarnícko

 • Výroba kŕmnych zmesí

 • Investície do odbytových miest (osobitná oblasť pre prvovýrobcov)

Čo je dobré vedieť?

Podporované budú všetky samosprávne kraje vrátane Bratislavského kraja. 


Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme. Ozvite sa nám.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIE?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky