Podpora pomáhajúcich profesií (PSK-MSVVS-001-2023-NP-ESF+)

Ako môžem podporu využiť

Metodická podpora a zručnosti školským zamestnancom na správne využívanie digitálne technológie

Kedy o podporu požiadať

Do 31. 8. 2023

Kto môže o podporu žiadať

Národný inštitút vzdelávania a mládeže, príspevková organizácia MŠVVaŠ SR

Výška podpory

Max. 100% oprávnených výdavkov

Cieľ výzvy

Prostredníctvom pôsobenia pozície školského digitálneho koordinátora  ako ďalšej pomáhajúcej profesie poskytnúť pedagogickým a odborným zamestnanom škôl metodickú podporu a zručnosti, aby správne využívali digitálne technológie vo výchove a vzdelávaní a v čo najväčšom rozsahu prispeli k zlepšeniu prístupu žiakov k vzdelávaniu. Podpora rovného prístupu, a to najmä znevýhodnených skupín, ku kvalitnému a inkluzívnemu vzdelávaniu.

  • Vykonávateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
  • Alokácia: 220,46 mil. EUR
  • Dátum vyhlásenia výzvy: 17. 7. 2023
  • Dátum uzavretia výzvy: 31. 8. 2023

Kto môže o dotácie žiadať?

  • Národný inštitút vzdelávania a mládeže, príspevková organizácia MŠVVaŠ SR

Výška podpory

  • Max. 100% oprávnených výdavkov

Oprávnené aktivity

  • Rozvoj komplexných zručností a gramotností

  • Pôsobenie podporných tímov v školách a školských zariadeniach

Oprávnená cieľová skupiny

  • Deti, predovšetkým tie, ktoré navštevujú materské školy vrátane detí v núdzi, žiaci ZŠ a SŠ vrátane žiakov so ŠVVP v zmysle platnej legislatívy
  • Rómovia, najmä z MRK (Atlas rómskych komunít)

Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIA?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.


Napíšte nám alebo volajte na číslo +421 951 585 580

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky