Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (65/PRV/2022)

Ako môžem podporu využiť

Investície do hmotného majetku

Kedy o podporu požiadať

Do 31. 8. 2023

Kto môže o podporu žiadať

Fyzické a právnické osoby, organizácie združujúce pestovateľov plodín špecializovanej rastlinnej výroby

Výška podpory

Min. 50% (40% Bratislavský kraj), max. 75% ; 5 000 - 2 mil. EUR

Cieľ výzvy

Podpora investícií do hmotného majetku za účelom zvýšiť celkovú výkonnosť a udržateľnosť poľnohospodárskeho podniku.

 • Vykonávateľ: Pôdohospodárska platobná agentúra
 • Alokácia: 50 mil. EUR
 • Dátum vyhlásenia výzvy: 15. 11. 2022
 • Dátum otvorenia výzvy: 2. 1. 2023
 • Dátum uzavretia výzvy: 31. 8. 2023

Kto môže o dotácie žiadať?

 • Fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe
 • Organizácie výrobcov združujúce pestovateľov plodín špecializovanej rastlinnej výroby

Oprávnené aktivity

 • Zvýšenie produkcie alebo jej kvality v kritických odvetviach ŽV a ŠRV
 • Zvýšenie odbytu
 • Zníženie záťaže na životné prostredie vrátane technológií
 • Zvýšenie skladovacích kapacít a pozberovej úpravy
 • Zlepšenie kvality a úrodnosti pôdy a ochranou pred jej degradáciou
 • Zvýšenie efektivity využívania vody

Výška podpory

 • Min. 50% oprávnených výdavkov (40% pre Bratislavský kraj)
 • Max. 75% ak sú splnené podmienky definované vykonávateľom

Výška podpory podľa oblasti:

Oblasť Min. výška podpory (EUR) Max. výška podpory (EUR)
Špeciálna rastlinná výroba (skr. ŠRV) 10 000 2 000 000
ŠRV - malí poľnohospodári 10 000 300 000
Živočíšna výroba (skr. ŽV) 10 000 2 000 000
ŽV - malí poľnohospodári 10 000 200 000
Skladovacie kapacity pre produkciu ŠRV 10 000 2 000 000
High tech pre ŠRV a ŽV 5 000 200 000

Príklady oprávnených činností

 • ŠRV a ŠRV – malí poľnohospodári
  • výstavba, rekonštrukcia a modernizácia objektov (môže byť aj vnútorné vybavenie na priamy predaj výhradne vlastných výrobkov v rámci areálu daného podniku)
  • obstaranie technického a technologického vybavenia
  • výstavba, rekonštrukcia alebo modernizácia závlahových systémov (týka sa tiež techniky a technológie závlahových systémov)
  • obstaranie inovatívnej techniky, technológie, strojov a súčasti strojov
  • investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie kapacít pozberovej úpravy vrátane sušiarní s energetickým využitím biomasy na výrobu tepla s max. tepelným výkonom do 2 MW
 • ŽV a ŽV – malí poľnohospodári
  • výstavba, rekonštrukcia a modernizácia objektov (môže byť aj vnútorné vybavenie na priamy predaj výhradne vlastných výrobkov v rámci areálu daného podniku)
  • obstaranie technického a technologického vybavenia (vrátane vybavenia pasienkov, strojov a náradia slúžiacich aj na výrobu a zber objemových krmív, uskladnenie a manipuláciu s krmivami a stelivami)
  • zlepšenie filtrovania vzduchu v budovách pre ustajnenie hospodárskych zvierat
  • výstavba hnojísk, uskladňovacích nádrží, alebo žúmp, kafilérnych boxov a obstaranie technológie na nakladanie a aplikáciu hospodárskych hnojív
  • automatizované systémy dojenia, kŕmenia a odstraňovania hnoja
  • zlepšenie ochrany pasúcich sa zvierat pred predátormi
  • používanie digitálnych technológií (inštalácia do kŕmnych boxov na dávkovanie kŕmnej zmesi, automaty na prihrňovanie krmiva, automaty na čistenie roštov, automatizované riadenie vetrania maštalí...)
 • Skladovacie kapacity pre produkciu ŠRV
  • investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie skladovacích kapacít a pozberovej úpravy vrátane sušiarní s energetickým využitím biomasy na výrobu tepla s maximálnym tepelným výkonom do 2 MW

 • High tech pre ŠRV a ŽV
  • autonómne roboty, ktoré pokrývajú celý alebo časť poľnohospodárskeho cyklu
  • robotika v chove hospodárskych zvierat v rámci živočíšnej výroby
  • inteligentné senzory pre poľnohospodárstvo (sledovanie a vyhodnocovanie stavu pôdy, vody, počasia, produkcie biomasy, atď.)
  • nanosenzory na snímanie stresu rastlín
  • technológia RFID (Rádio frekvenčná technológia) – zber a vyhodnocovanie údajov
  • technológie pre sledovanie pohybu a zdravotného stavu zvierat
  • digitálne balíčky určené pre stroje a využívané na presné poľnohospodárstvo, GPS, alebo v chove zvierat
  • drony zamerané na analýzu, vyhodnocovanie a kontrolu stavu pôdy, zvierat a plodín

Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme. Ozvite sa nám.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIE?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.


Napíšte nám alebo volajte na číslo +421 951 585 580

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky