Podpora modernizácie existujúcich zariadení na výrobu elektriny z OZE – vodné elektrárne (01I02-26-V03)

Ako môžem podporu využiť

Modernizácia technologickej časti vodných elektrární

Kedy o podporu požiadať

Do 13. 1. 2023

Kto môže o podporu žiadať

Fyzická alebo právnická osoba

Výška podpory

60% (Bratislavský kraj 45%), max. 10 mil. EUR

Cieľ výzvy

Zabezpečenie modernizácie existujúcich výrobných kapacít na výrobu elektriny so zámerom predĺžiť ich technologickú životnosť a zvýšiť účinnosť výroby elektriny.

 • Vykonávateľ: Ministerstvo hospodárstva SR
 • Alokácia: 16 mil. EUR
 • Dátum vyhlásenia výzvy: 9. 11. 2022
 • Dátum uzavretia výzvy:  13. 1. 2023

Kto môže o dotácie žiadať?

 • Subjekty, ktoré sú ku dňu predloženia žiadosti prevádzkovateľmi existujúcej funkčnej vodnej elektrárne

Výška podpory

 • Max. 60% oprávnených výdavkov (Bratislavský kraj max. 45%)
 • Max. 10 mil. EUR na projekt
 • Uplatňuje sa schéma štátnej pomoci

Oprávnené výdavky

 • Výdavky potrebné na modernizáciu technologickej časti existujúcej vodnej elektrárne
 • Nákup strojov, prístrojov a zariadení
 • Modelové skúšky
 • Demontáž a montáž zariadení a súvisiace práce
 • Doprava a prekládka zariadení súvisiace s uvedením do prevádzky

Podporené môžu byť existujúce vodné elektrárne s celkovým inštalovaným výkonom na úrovni minimálne 0,5 MW.


Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIA?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.


Napíšte nám alebo volajte na číslo +421 951 585 580

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky