Podpora komplexného rozvoja stredného odborného vzdelávania (PSK-MIRRI-001-2023-DV-FST)

Ako môžem podporu využiť

Modernizácia a vybavenie SOŠ, aktualizácia vzdelávacích programov, vzdelávanie zamestnancov

Kedy o podporu požiadať

Do vyčerpania prostriedkov

Kto môže o podporu žiadať

Stredné odborné školy a ich zriaďovatelia, mimovládne/neziskové organizácie v oblasti  vzdelávania

Výška podpory

Max. 100% (250 000 EUR - 4 mil. EUR)

Cieľ výzvy

Cieľom výzvy je prostredníctvom nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) poskytnúť stredným odborným školám podporu na obstaranie materiálno-technického vybavenia, modernizáciu škôl, aktualizáciu vzdelávacích programov, vzdelávanie pedagogických zamestnancov vrátane zapojenia 
odborníkov do vyučovacieho procesu za účelom zvýšenia kvality a zatraktívnenia stredného odborného 
vzdelávania. 

 • Vykonávateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
 • Alokácia: 46,2 mil. EUR
 • Dátum vyhlásenia výzvy: 20. 6. 2023
 • Dátum uzavretia výzvy: do vyčerpania prostriedkov
  • 1. kolo do 29. 9. 2023
  • 2. kolo do 30. 11. 2023
  • posledný pracovný deň každého nasledujúceho 2. mesiaca 

Kto môže o dotácie žiadať?

 • Stredné odborné školy
 • Samosprávne kraje ako zriaďovatelia stredných odborných škôl
 • Mimovládne/neziskové organizácie v oblasti 
  vzdelávania
 • Subjekty zo súkromného sektora - právnické a fyzické osoby ako zriaďovatelia stredných 
  odborných škôl 

Výška podpory

 • Max. 100% oprávnených výdavkov

 • Min. 250 000 EUR

 • Max. 4 mil. EUR

Oprávnené územie

 • Trenčiansky kraj (okresy Prievidza a Partizánske)

 • Košický kraj (okresy Košice I – IV, Košice – okolie a okres Michalovce)

 • Banskobystrický kraj (okresy Banská Štiavnica, Brezno, Revúca, Rimavská Sobota, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom)

Oprávnené aktivity

 • Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia 
 • Výstavba, prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia priestorov
 • Aktualizácia štátnych a školských vzdelávacích programov
 • Vzdelávanie pedagogických zamestnancov s dôrazom na potreby transformujúcich sa regiónov vrátane seminárov a workshopov (učiteľ odborných predmetov a majster odbornej výchovy)
 • Podpora nových metód a inovatívneho prístupu ku vzdelávaniu 

Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIA?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.


Napíšte nám alebo volajte na číslo +421 951 585 580

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky