Podpora inovácií a technologického transferu v podnikoch (OPII-MH/DP/2022/9.5-35)

Ako môžem podporu využiť

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku

Kedy o podporu požiadať

do 30. 12. 2022

Kto môže o podporu žiadať

Fyzické a právnické osoby, podniky (mikro, malé, stredné, veľké)

Výška podpory

30% - 70% (200 tis. - 5 mil. EUR)

Ciele výzvy

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (nákup výrobných zariadení a zariadení na poskytovanie služieb, technologické celky a pod.) za účelom realizácie inovačných opatrení v malých, stredných aj veľkých podnikoch, výsledkom ktorých bude inovácia produktu alebo procesu.

 • Vykonávateľ: Ministerstvo hospodárstva SR
 • Alokácia: 15 mil. EUR
 • Dátum vyhlásenia: 28. 10. 2022
 • Dátum uzavretia: 30. 12. 2022
 • Oprávnené obdobie: od dátumu začatia realizácie hlavnej aktivity projektu do 31. 12. 2023

Kto môže o dotácie žiadať?

 • Podniky (mikro, malé, stredné, veľké)
 • Osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia

Výška podpory

 • Výška podpory 30% - 70% (závisí od veľkosti podniku, oblasti realizácie)
 • Min. 200 000 EUR
 • Max. 5 mil. EUR
 • Uplatňuje sa schéma štátnej pomoci
Miesto realizácie projektu Žiadateľ Maximálna intenzita pomoci
Nitriansky kraj, Trnavský kraj,  Trenčiansky kraj mikro a malý podnik 50%
stredný podnik 40%
veľký podnik 30%
Banskobystrický kraj, Žilinský kraj mikro a malý podnik 60%
stredný podnik 50%
veľký podnik 40%
Prešovský kraj, Košický kraj mikro a malý podnik 70%
stredný podnik 60%
veľký podnik 50%

Oprávnené aktivity

Hlavnou aktivitou tejto výzvy je podpora inovácií v podniku.

Hlavné podmienky oprávnenosti aktivít:

 • Predmetom oprávnených výdavkov projektu musí byť nákup dlhodobého hmotného majetku vo forme strojov, prístrojov a zariadení
 • Výsledkom realizácie hlavnej aktivity projektu musí byť inovácia produktu a/alebo inovácia produkčného procesu
 • Realizácia projektu musí predstavovať počiatočnú investíciu, napr.:
  • založenie novej prevádzkarne
  • diverzifikácie výroby prevádzkarne na výrobky, ktoré sa predtým v prevádzkarni nevyrábali
  • zásadné zmeny celkového výrobného procesu

Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIA?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.


Napíšte nám alebo volajte na číslo +421 951 585 580

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky