Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov - Výzva č. 1 (02I02-29-V01)

Ako môžem podporu využiť

Obnova budov

Kedy o podporu požiadať

od 1. 8. 2022

Kto môže o podporu žiadať

Štát, vyšší územný celok, obec, verejnoprávna inštitúcia

Výška podpory

až 100% (200 000 - 5 mil. EUR)

Ciele výzvy

Cieľom výzvy je zlepšenie stavebnotechnického stavu verejných historických a pamiatkovo chránených budov, pričom sa zlepší ich energetická hospodárnosť, predĺži životnosť a zvýšia sa možnosti ich využívania verejnosťou.

 • Vykonávateľ: Ministerstvo dopravy a výstavby SR
 • Alokácia: 100 mil. EUR
 • Oprávnené obdobie: od 1. 2. 2020 do 31. 12. 2025
 • Dátum vyhlásenia výzvy: 30. 6. 2022
 • Dátum otvorenia výzvy: 1. 8. 2022
 • Dátum uzavreria výzvy: 1. 12. 2024

Výška podpory:

 • až 100% na oprávnené výdavky
 • min. 200 000 Eur
 • max. 5 000 000 Eur

Kto môže o dotácie žiadať?

 • štát (správca majetku štátu)
 • vyšší územný celok
 • obec, mesto
 • mestská časť (v prípade mesta Bratislava a Košice)
 • verejnoprávna inštitúcia, verejnoprávna ustanovizeň alebo verejná vysoká škola
 • štátny podnik, Železnice Slovenskej republiky, Správca lesného majetku vo vlastníctve štátu, resp. ostatného majetku vo vlastníctve štátu

Oprávnené výdavky

 • projektové práce a stavebné práce, montážne práce
 • dodávky stavebných materiálov
 • zneškodnenie stavebného odpadu
 • stavebné úpravy, atď.

Oprávnené aktivity

 • obnova musí byť zameraná na zlepšenie energetickej hospodárnosti verejnej historickej alebo pamiatkovo chránenej budovy, ktorou sa dosiahne úspora globálneho ukazovateľa minimálne na úrovni 30 %

Oprávnené podaktivity

 • stavebno-technická obnova budov
 • obnova technických systémov
 • osadení prvkov elektromobility a cyklodopravy
 • bezbariérovosť
 • implementácia zelených opatrení

Oprávnený typ budovy

1) Pamiatkovo chránená budova

 • je národnou kultúrnou pamiatkou zapísanou v Registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok alebo
 • má pamiatkovú hodnotu alebo rešpektuje hodnoty pamiatkového územia a nachádza sa v pamiatkovej rezervácii alebo
 • má pamiatkovú hodnotu alebo rešpektuje hodnoty pamiatkového územia a nachádza sa v pamiatkovej zóne

2) Historická budova, ktorá nie je národnou kultúrnou pamiatkou, je

 • registrovaná v Zoznamoch pamätihodností miest a obcí alebo
 • uvedená v Registri modernej architektúry Slovenska alebo
 • zapísaná do katastra nehnuteľností pred 01. 01. 1980 alebo preukázateľne užívaná pred týmto dátumom

3) Verejnou budovou na účely tejto výzvy sú budovy

 • vo vlastníctve oprávneného Žiadateľa alebo v správe oprávneného Žiadateľa a
 • nachádzajúce sa na území Slovenskej republiky

Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIA?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.


Napíšte nám alebo volajte na číslo +421 951 585 580

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky