Nové trasy v systéme nesprevádzaná kontinentálna kombinovaná doprava (03I03-29-V01)

Ako môžem podporu využiť

Vznik nových trás v nesprevádzanej kontinentálnej kombinovanej doprave

Kedy o podporu požiadať

Do 30. 6. 2023

Kto môže o podporu žiadať

Prevádzkovatelia intermodálnej nákladnej dopravy, zasielatelia

Výška podpory

Max. 49%

Ciele výzvy

Cielom je zvýšiť objem prepraveného tovaru v ekologickej intermodálnej doprave a podporiť rozbeh nových pravidelných liniek vlakov intermodálnej dopravy, ktoré umožnia prevedenie cestnej prepravy na železničnú (intermodálnu), čím sa znížia emisie CO2 v doprave a zlepší kvalita ovzdušia.

 • Vykonávateľ: Ministerstvo dopravy a výstavby SR
 • Alokácia: 9 mil. EUR
 • Dátum vyhlásenia výzvy: 17. 1. 2023
 • Dátum uzavretia výzvy: 30. 6. 2023

Výška podpory

 • Max. 49% oprávnených výdavkov
 • Uplatňuje sa schéma štátnej pomoci na podporu rozvoja kombinovanej dopravy

Kto môže o dotácie žiadať?

 • Subjekty pôsobiace v odvetví nákladnej dopravy, ktoré organizujú celý dopravný reťazec, ako
  • prevádzkovatelia intermodálnej nákladnej dopravy
  • zasielatelia

Oprávnené aktivity

 • Zavedenie nových trás v nesprevádzanej kontinentálnej kombinovanej doprave v rámci SR, medzi SR a inými členskými štátmi a/alebo tretími krajinami Európy a medzi SR a Áziou
 • Navýšenie frekvencie služieb v už existujúcej dopravnej trasy

Nové trasy v systéme nesprevádzaná kontinentálna kombinovaná doprava musia začínať alebo končiť na území SR, pričom zmena druhu dopravy musí byť na území SR.

Oprávnené výdavky

 • Za oprávnené výdavky sa považujú výdavky vzniknuté v súvislosti s novou trasou nesprevádzanej kontinentálnej kombinovanej dopravy v rámci územia SR
 • Napr.: 
  • poplatky za používanie infraštruktúry
  • výdavky na prevádzku vlaku
  • poplatky za zostavenie a vypravenie vlaku
  • nákup terminálových služieb, poplatky súvisiace s prekládkou
  • poplatky súvisiace s cestnou časťou kombinovanej dopravy
  • prenájom plavidiel vrátane personálu, prístavné a manipulačné poplatky

Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIA?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.


Napíšte nám alebo volajte na číslo +421 951 585 580

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky