Nová sieť nemocníc - zlepšenie kvality a efektívnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti - doplnenie prístrojového vybavenia nemocníc

Ako môžem podporu využiť

Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť

Kedy o podporu požiadať

09/2022 do vyčerpania investície

Kto môže o podporu žiadať

poskytovatelia zdravotnej starostlivosti

Výška podpory

Bude upresnené

Ciele výzvy

nvestíciami do moderných budov a technického vybavenia sa zefektívnenia klinické a prevádzkové procesy, dosiahne sa lepší komfort pre pacientov a personál a zníži sa riziko nozokomiálnych nákaz.

Zabezpečí sa dostupnosť ústavnej zdravotnej starostlivosti garantovaná optimalizáciou siete nemocníc.

Obnovou a vytvorením prostredia pre vykonávanie modernej medicíny sa zatraktívni prostredie pre špičkových odborníkov a pomôže znížiť ich odliv do zahraničia.

  • Vykonávateľ: Ministerstvo zdravotníctva SR
  • Alokácia: 53,8 mil. EUR
  • Predpokladaný dátum vyhlásenia výzvy: Júl 2022

Kto môže o dotácie žiadať?

  • poskytovatelia zdravotnej starostlivosti

Oblasť

Lepšie zdravie 
Cieľom investícií a reforiem v tejto oblasti je skvalitnenie zdravotnej starostlivosti a jej dostupnosti pre všetkých obyvateľov Slovenska. Budú odstránené nedostatky, ktoré sa prejavili s pandémiou COVID-19, okrem iného aj nevyhovujúca infraštruktúra ústavnej zdravotnej starostlivosti a nedostatočná kapacitu verejných sektorov promptne a efektívne reagovať na náhle a neočakávané šoky.

Komponent

Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť
V rámci tejto komponenty sa predpokladajú investície vedúce k vytvoreniu modernej, dostupnej a efektívnej siete nemocníc, ktorá zabezpečí kvalitnú zdravotnú starostlivosť, lepšie prostredie pre personál, efektívne procesy a zdravé hospodárenie. Cieľom je tiež zvýšiť dostupnosť záchrannej zdravotnej služby.


Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIA?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.


Napíšte nám alebo volajte na číslo +421 951 585 580

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky