Nová sieť nemocníc – veľké investičné projekty nad 5 mil. EUR (11I02-21-V09)

Ako môžem podporu využiť

Výstavba, rekonštrukcie, vybavenie nemocníc

Kedy o podporu požiadať

do 31. 12. 2022

Kto môže o podporu žiadať

Poskytovatelia zdravotnej ústavnej starostlivosti

Výška podpory

100% (súkromné subjekty 90%), min. 5 mil. EUR, max. 329 989 EUR / 1 lôžko

Ciele výzvy

Touto výzvou sa prispeje k výstavbe alebo rekonštrukcii nemocníc. Investíciami do moderných budov a technického vybavenia sa zefektívnenia klinické a prevádzkové procesy, dosiahne sa lepší komfort pre pacientov a personál a zníži sa riziko nozokomiálnych nákaz.

 • Vykonávateľ: Ministerstvo zdravotníctva SR
 • Alokácia: 212 mil. EUR
 • Dátum vyhlásenia výzvy: 8. 11. 2022
 • Dátum ukončenie výzvy: 31. 12. 2022
 • Obdobie oprávnenosti výdavkov: od 1. 2. 2020 - 30. 6. 2026

Výška podpory

 • 100% oprávnených výdavkov (súkromné subjety 90%)

 • Min. 5 mil. EUR

 • Max. 329 989 EUR na 1 lôžko

 • Uplatňuje sa schéma štátnej pomoci 

Kto môže o dotácie žiadať?

 • Poskytovatelia ústavnej zdravotnej starostlivosti

Oprávnené aktivity

 • Realizácia nových stavieb
 • Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
 • Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov
 • Zabezpečenie materiálno-technického vybavenia
 • Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia
 • Budovanie a modernizácia IKT (= Informačné a Komunikačné Technológie) infraštruktúry vrátane vybavenia vysokorýchlostným internetovým pripojením a nákupu softvérového vybavenia
 • Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov
 • Búracie práce

Podmienka minimálnej 10 %-nej finančnej spoluúčasti sa vzťahuje na:

 • súkromné subjekty zriadené podľa Obchodného zákona bez účasti štátu, obce alebo vyššieho územného celku
 • neziskové organizácie, ktorých zakladateľom alebo spoluzakladateľom nie je štát, obec alebo vyšší územný celok.

Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIA?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.


Napíšte nám alebo volajte na číslo +421 951 585 580

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky