Nová sieť nemocníc - malé projekty do 5 mil. EUR (11I02-21-V10)

Ako môžem podporu využiť

Výstavba a rekonštrukcia nemocníc

Kedy o podporu požiadať

Do 14. 4. 2023

Kto môže o podporu žiadať

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti

Výška podpory

Max. 100% (max. 90% pre súkromný sektor), max. 5 mil. EUR

Ciele výzvy

Výzva na financovanie malých investičných projektov na podporu výstavby a rekonštrukcie nemocníc za účelom zlepšenia kvality a efektívnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti. Investíciami do moderných budov a technického vybavenia sa zefektívnenia klinické a prevádzkové procesy, dosiahne sa lepší komfort pre pacientov a personál a zníži sa riziko nozokomiálnych nákaz.

 • Vykonávateľ: Ministerstvo zdravotníctva SR
 • Alokácia: 53 mil. EUR
 • Dátum vyhlásenia výzvy: 21. 12. 2022
 • Dátum ukončenie výzvy: 14. 4. 2022
 • Oprávnené obdobie: 1. 2. 2020 - 30. 6. 2026

Kto môže o dotácie žiadať?

 • Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na zriaďovateľa

Výška podpory

 • 100% oprávnených nákladov (max. 90% pre súkromné subjekty a neziskové rganizácie)
 • Max. 329 989 EUR / 1 lôžko, celkovo max. 5 mil. EUR
 • Uplaňuje sa schéma štátnej pomoci

Oprávnené aktivity

 • Realizácia nových stavieb
 • Rekonštrukcia a modernizácia stavieb, búracie práce
 • Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov
 • Zabezpečenie materiálno-technického vybavenia
 • Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia
 • Budovanie a modernizácia  infraštruktúry IKT (Informačnej a komunikačnej technológie), vrátane vybavenia vysokorýchlostným internetovým pripojením a nákupu softvérového vybavenia
 • Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov

Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIA?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.


Napíšte nám alebo volajte na číslo +421 951 585 580

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky