Nákup nových intermodálnych prepravných jednotiek (IPJ) (03I03-29-V02)

Ako môžem podporu využiť

Nákup nových intermodálnych prepravných jednotiek (IPJ)

Kedy o podporu požiadať

Do 30. 6. 2023

Kto môže o podporu žiadať

Subjekty pôsobiace v odvetví nákladnej dopravy

Výška podpory

Max. 30%

Ciele výzvy

Cieľom projektu je presun, resp. nárast objemu prepráv tovaru z ciest na železničnú alebo vnútrozemskú vodnú dopravu prostredníctvom nákupu technológií pre intermodálnu dopravu (IPJ) a tým podporiť rozbeh nových pravidelných liniek vlakov intermodálnej dopravy, ktoré umožnia prevedenie cestnej prepravy na železničnú, čím sa prispeje k zníženiu environmentálnej záťaže. 

 • Vykonávateľ: Ministerstvo dopravy a výstavby SR
 • Alokácia: 7,1 mil. EUR
 • Dátum vyhlásenia výzvy: 17. 1. 2023
 • Dátum uzavretia výzvy: 30. 6. 2023

Kto môže o dotácie žiadať?

 • Subjekty pôsobiace v odvetví nákladnej dopravy súvisiacom s intermodálnou dopravou, ako sú:
  • železničné podniky
  • cestní nákladní dopravcovia
  • prevádzkovatelia intermodálnej nákladnej dopravy
  • zasielatelia

Výška podpory

 • Max. 30% oprávnených výdavkov
 • Uplatňuje sa schéma štátnej pomoci na podporu rozvoja kombinovanej dopravy

Oprávnené aktivity a výdavky

 • Nákup nových IPJ, ktorými sú napr.:
  • manipulovateľné cestné návesy (návesy prekladané žeriavom)
  • dvojité paletové kontajnery (Pallet Wide Container)
  • výmenné nadstavby na cestné nákladné automobily
  • špeciálne prepravné jednotky pre intermodálnu nákladnú dopravu, vrátane nových inovatívnych technológii IPJ

Trasy, na ktorých sa podporované IPJ budú používať, musia začínať alebo končiť na území SR, pričom zmena druhu dopravy musí byť na území SR.


Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIA?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.


Napíšte nám alebo volajte na číslo +421 951 585 580

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky